De roep om strengere maatregelen klinkt steeds luider, net als pleidooien om het Franse voorbeeld te volgen, duiken op. Morgen evalueert het Overlegcomité de maatregelen van twee weken geleden. Vanmiddag kreeg premier Alexander De Croo (Open VLD) een karrenvracht aan vragen over het gevoerde coronabeleid in het federaal parlement. ‘Heel het land heeft dezelfde maatregelen nodig’, zegt Kristof Calvo (Groen).

De dramatische besmettingscijfers versterken de roep om verder te gaan, nog voor de jongste verstrengingen goed en wel zijn geïmplementeerd. Er is niet alleen druk vanuit de virologen, ook politici willen strengere maatregelen.

Er kwam veel kritiek op de onduidelijkheid en verwarring die de maatregelen de afgelopen weken en dagen met zich meebrachten. ‘De afgelopen twee weken werden de maatregelen zeven keer veranderd’, aldus Sophie Rohonyi (Défi). Ook Kristof Calvo (Groen) benadrukte de verwarring van de maatregelen bij de bevolking: ‘We kunnen ons die misverstanden en vertragingen niet meer permitteren’, zei hij. ‘Het is belangrijk dat we nu met alle regeringen op één lijn staan. We hebben dezelfde maatregelen nodig in heel het land.’

Druk op de zorgsector

Ook de toenemende druk op de zorgsector werd door verschillende politici benadrukt in de Kamer. ‘Ons zorgpersoneel kan het niet meer aan. Ze moeten kiezen welke patiënten ze kunnen verzorgen. We verwachten te veel van ons zorgpersoneel. De komende dagen worden erger’, klonk het.

Premier Alexander De Croo erkent de druk op de zorgsector: ‘Het is niet meer zo dat het virus in een bepaald deel van het land sterker toeslaat dan elders. Het is belangrijk dat de regeringen vandaag hand in hand blijven strijden. Alleen zo kunnen we de hulpverleners de komende weken bijstaan.’

Eenheid van commando

Morgen, vrijdag, vindt het Overlegcomité plaats waarin de reeds genomen maatregelen geëvalueerd zullen worden. Na druk van zowel experten en politici worden ook verstrengingen verwacht. ‘Het Overlegcomité van morgen zal op basis van wetenschappelijke feiten en cijfers gebeuren’, zegt De Croo. ‘Het is niet zo dat het virus in een bepaald deel van het land meer aanwezig is. Heel het land is getroffen. Als we een daling in de cijfers willen zien, vraagt dat een inspanning van lange duur.’

‘Het virus wacht niet op het Overlegcomité van morgen’, reageert Rohonyi. ‘Een volledige lockdown is de enige oplossing. Hoe langer u wacht, hoe vernietigender het virus zal zijn. Hoe langer u wacht, hoe meer slachtoffers. En niet alleen coronapatïenten kunnen het slachtoffer worden, maar ook mensen die te horen krijgen dat ze geen kankerbehandeling kunnen krijgen omdat de ziekenhuizen de reguliere zorg moeten uitstellen.’

Aanslag in Nice

Naar aanleiding van de terroristische aanslag in Nice, Avignon en in het Franse consulaat in Saudi Arabië liet premier De Croo weten dat de veiligheidsdiensten in ons land de opdracht kregen om een analyse te maken van de situatie in ons land. ‘In geen enkele samenleving is er plaats voor haat en terreur. Ook bij ons niet. Ik heb de opdracht gegeven aan onze veiligheidsdiensten om een advies te formuleren aan onze regering, zodat we snel kunnen handelen mocht er bijkomende bescherming nodig zijn.’

De premier benadrukt tot slot dat we ons moeten verzetten tegen het wij/zij-verhaal. ‘We gaan voor een inclusieve samenleving waar iedereen, ongeacht religie, naast elkaar kan wonen in absolute veiligheid’, aldus de premier.