Groen vraagt onderzoekscommissie: ‘Antwoorden Van den Brande niet bevredigend’
Foto: BELGAIMAGE

Voor ruim 38% van de onderzochte VRT-contracten stelde het Rekenhof ‘een tekortkoming op het vlak van mededinging’ vast. Dat blijkt uit het rapport van de steekproef die het Rekenhof in 2018 uitvoerde en dat de voorzitter van de Mediacommissie Elisabeth Meuleman (Groen) vandaag in handen kreeg.

‘Meermaals wees de VRT een overheidsopdracht rechtstreeks toe aan een dienstverlener, zonder een overheidsopdracht te plaatsen of meerdere ondernemingen te raadplegen, hoewel de overheidsopdrachtenregelgeving dat vereiste. Minstens kon de VRT de raadpleging van meerdere ondernemers of de onmogelijkheid daartoe niet aantonen, bij gebrek aan stavingstukken of gemotiveerde beslissing’, staat nog in het rapport. Het Rekenhof stelde een tekortkoming vast bij 18 van de 47 onderzochte uitgaven.

Over het definitieve rapport rapporteerde het Rekenhof aan de toenmalige gedelegeerde bestuurder van de VRT Paul Lembrechts, de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT Luc Van den Brande en de bevoegde minister.

Crisis aan de top

Het is geen toeval dat de conclusies van het rapport van het Rekenhof nu komen bovendrijven. Net vandaag werd Luc Van den Brande (CD&V), voorzitter van de raad van bestuur, achter gesloten deuren aan de tand gevoeld over zijn rol in de crisis die sinds vorige winter heerst aan de VRT-top. Op 27 november 2019 had ceo Paul Lembrechts het ontslag gevraagd van zijn directeur Productie & Media, Peter Claes. Dat werd hem geweigerd door de raad van bestuur. In de nasleep van dat ¬conflict werd Lembrechts door de bevoegde minister gevraagd op te stappen, pas later moest ook Claes gaan. Na berichtgeving over malversaties aan de top van de VRT, startte Audit Vlaanderen een forensisch onderzoek.

Twee weken geleden konden de parlementsleden het rapport van Audit Vlaanderen daarover inkijken. Uit dat rapport zou blijken dat Lembrechts destijds terecht het ontslag van Claes had gevraagd. Het Auditrapport, dat geheim is, zou ook aankaarten dat de VRT voor bepaalde contracten ‘niet de geijkte procedures volgde’.

Net daarom is de timing van dit rapport van het Rekenhof zo opmerkelijk. De VRT ontving het rapport op 22 oktober 2019. Zowel de toenmalige ceo Paul Lembrechts als de voorzitter van de raad van bestuur kreeg een exemplaar. Lembrechts formuleerde een antwoord op 14 november. Nog geen twee weken nadien vroeg hij het ontslag van Peter Claes.

Oppositie niet tevreden

Groen vraagt een onderzoekscommissie naar de rol van de VRT-voorzitter. ‘We hebben te veel vragen en te weinig antwoorden’, zei Elisabeth Meuleman na de hoorzitting in de commissie Media van het Vlaams Parlement. ‘Vandaag zijn er te veel beweringen van de voorzitter waarbij we ons vragen stellen. Zijn uitleg is voor ons niet bevredigend. We moeten ook andere mensen kunnen horen.’

Ook voor Vlaams Parlementslid Katia Segers (SP.A) was de passage van Van den Brande niet overtuigend. ‘Ik zie een voorzitter die de zaken niet heeft vastgepakt. Hij had alle informatie, maar heeft er niets mee gedaan.’

Via een persbericht laat de VRT donderdagavond weten dat het rapport van het Rekenhof besproken is op de vergadering van het Auditcomité van 16 december 2019. Diezelfde dag heeft de voorzitster van het Auditcomité hierover verslag uitgebracht bij de voltallige Raad van Bestuur. Op dat auditcomité is ook een actieplan besproken om de pijnpunten aan te pakken. Onder andere de aankoopprocessen zouden versterkt worden. Bovendien zou de centrale aankoopdienst sterker toezicht uitoefenen uitoefenen om in regel te zijn met de wet op de openbare aanbestedingen.