In een poging de stijgende coronacijfers onder controle te krijgen, verstrengt de Vlaamse regering dan toch de maatregelen. Het doel van de verstrenging is om persoonlijke contacten zo veel mogelijk te verminderen.

De druk van virologen, gouverneurs en burgemeesters om te verstrengen was groot geworden. ‘Uit het contact met virologen en gouverneurs blijkt dat we de bestaande regels moeten verstrengen en verruimen’, zei minister-president Jan Jambon (N-VA) tijdens een persconferentie. ‘Vooral het aantal opnames in de ziekenhuizen is alarmerend en baart grote zorgen.’ Volgens Jambon zijn de extra maatregelen dus nodig om ervoor te zorgen dat de zware druk afzwakt, en dat er minder mensen op intensieve zorg terechtkomen.

De avondklok blijft ongewijzigd, maar op het vlak van economie, cultuur, sport, jeugd en onderwijs komen er wel verstrengingen. De aangekondigde maatregelen gaan vrijdag om 18 uur in, en blijven gelden tot de curves afvlakken. De nieuwe maatregelen hebben voorlopig dus nog geen einddatum. De regering gaat dag na dag evalueren. ‘De druk op de ziekenhuizen moet naar beneden, dat is het fenomeen dat we in de gaten gaan houden. Als we deze maatregelen drie weken volhouden, zullen we daar de effecten van zien’, zei Jambon hierover.

‘We vragen u niet letterlijk om in uw kot te blijven, maar wel om zo weinig mogelijk mensen op te zoeken. Beperk uw contacten, dat is eenvoudig maar nodig, zeker voor het welzijn van kwetsbare, vaak oudere mensen. Hoewel het virus niemand spaart.’

Cultuur

De bibliotheek blijft open, maar alle andere cultuurhuizen gaan dicht.

Economie

Telewerken moet beter. Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) wil samen met de sociale partners, werkgevers en werknemers bekijken hoe het telewerk beter kan georganiseerd worden voor bedrijven waar dit kan.

Winkelen blijft mogelijk, maar enkel met twee volwassenen, of één volwassene en maximaal twee minderjarige kinderen.

Wekelijkse markten kunnen blijven doorgaan, kerstmarkten en rommelmarkten niet.

Bedrijven die verplicht moeten sluiten zullen steunmaatregelen krijgen zonder omzetverlies te moeten bewijzen.

Lokale besturen

Erediensten, begrafenissen en huwelijken kunnen blijven doorgaan met respect voor de afstandsregels, maar er mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn. Voor de handhaving van de maatregelen wil minister Bart Somers (Open VLD) een lik-op-stuk-beleid.

Controleurs van De Lijn krijgen de bevoegdheid om GAS-boetes te geven aan wie op het openbaar vervoer zijn mondmasker niet draagt. De federale regering werkt een kader uit zodat lokale GAS-ambtenaren boetes kunnen uitdelen voor het niet naleven van de coronamaatregelen.

Sport

Voor de kinderen onder de 12 jaar zijn er geen beperkingen. Voor iedereen ouder dan 12 wordt sport wel aan banden gelegd, met uitzondering van de professionele sport. Buiten mogen 12-plussers met maximaal vier personen sporten. Het zwembad, de fitness en de bowling moeten sluiten.

Onderwijs

De herfstvakantie wordt verlengd tot en met 11 november. Vanaf 12 november gaan de scholen terug open. Het hoger onderwijs schakelt over naar code rood, het afstandsonderwijs. Voor eerstejaars moet er meer soepelheid zijn, vanaf 12 november moet er ruimte zijn voor contactonderwijs. Dat geldt ook voor practica.

Zorg

In de woonzorgcentra wordt het contact beperkt tot één knuffelcontact, en één extra contact dat om de 14 dagen kan wisselen.

Mantelzorgers kunnen in de woonzorgcentra blijven slapen. ‘Dat is goed voor de levenskwaliteit van bewoners en zo kan het personeel ontlast worden’, zei minister Wouter Beke (CD&V) hierover.

De herstelverblijven en de Vlaamse revalidatiecentra worden ingeschakeld als buffercapaciteit voor de ziekenhuizen.

Jeugd

Alle activiteiten voor de jeugd onder de 12 jaar kunnen blijven doorgaan, maar die voor jongeren boven de 12 jaar worden afgeschaft. ‘We zien de publieke ruimte als deel van de oplossing, niet het probleem. Buitenspeeltuinen blijven open’, zei minister Benjamin Dalle (CD&V).

Bestaande regels blijven gelden

De bestaande regels, zoals het samenscholingsverbod voor groepen groter dan vier mensen en de avondklok, blijven gelden.

Jambon benadrukt ook de basisregels: mondmasker dragen, afstand houden en handen wassen.

‘De omkeer van de huidige maatregelen is nog niet te zien in de cijfers, dus we vragen u met aandrang om alle regels te respecteren’, zei Jambon. ‘De tijd van nonchalant gedrag ligt al lang achter ons, iedereen moet zich nu verantwoordelijk en solidair gedragen, anders volgt een echte lockdown met enorme gevolgen voor mensen, bedrijven en organisaties. Onze welvaart staat op het spel’, besluit hij. Jambon dankt ook nog alle mensen die actief zijn in de zorgsector. ‘Van de poetsvrouw, de kok, tot de hoofdarts, zonder jullie waren we echt verloren.’

De verspreiding van het coronavirus van september tot nu in kaart

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in