‘Mijn belangrijkste boodschap is: spreek de komende twee weken niet af met familie of vrienden, druk de sociale pauzeknop in’, zei Steven Van Gucht. ‘Aan dit tempo wordt de kaap van de 2.000 patiënten op intensieve zorg binnen de twee weken gehaald, dat is de maximumcapaciteit voor covid-patiënten op intensieve zorg.’

‘Het aantal patiënten in de ziekenhuizen neemt snel toe, aan het huidige tempo liggen alle bedden op intensieve zorg binnen twee weken vol’, zei Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationale Crisiscentrum. Aangezien het tien dagen duurt voor het effect te zien is van een nieuwe maatregel, is het gedrag van vandaag doorslaggevend voor de ziekenhuiscijfers over tien dagen. ‘We kunnen deze trend nog keren’, zei Van Gucht. ‘We kunnen elkaar en de zorgverleners het best helpen door even niet af te spreken met elkaar.’

Cijfers

Alle indicatoren blijven verder toenemen. Er is een kleine vertraging in het aantal nieuwe besmettingen, maar het aantal hospitalisaties en overlijdens blijft stijgen. Er werd afgelopen dinsdag, 20 oktober, een dagrecord vastgesteld van 18.217 nieuwe besmettingen op één dag.

Het weekgemiddelde is 12.491 nieuwe vastgestelde besmettingen per dag, dat is een toename van 44 procent, in vergelijking met de week ervoor. Dit komt neer op een verdubbeling van het aantal besmettingen om de 13 dagen.

Er is een vertraging van de toename, maar de cijfers blijven wel stijgen. Die vertraging kan een effect zijn van de maatregelen, maar kan ook te wijten zijn aan het nieuwe testbeleid, waarbij mensen zonder symptomen niet meer getest worden sinds afgelopen woensdag.

Het aantal testen blijft toenemen, met uitschieters tot 80.000 testen per dag. Er wordt nog steeds uitgebreid getest, maar het percentage positieve testen blijft bijzonder hoog liggen. Afgelopen week was 1 op de 5 testen of 20 procent van de uitgevoerde testen, positief. In de provincie Luik ging het zelfs over 1 op de 3, of 30 procent.

De hoogste besmettingsgraad wordt vastgesteld bij negentigplussers, er zijn ook belangrijke toenames bij de zeventigplussers. ‘Dit zal ongetwijfeld leiden tot bijkomende ziekenhuisopnames’, zei Van Gucht. Een op de vijf van de besmettingen vindt nog steeds plaats bij de 20 tot 30-jarigen, met een kleine piek rond de leeftijd van 25 jaar. ‘Er is een duidelijke verschuiving bij de oudere leeftijdsgroepen, de helft van de besmettingen vindt plaats bij de actieve beroepsbevolking, tussen 30 en 60 jaar’, zei Van Gucht.

Alle provincies zijn getroffen, met een verschillende timing. Eerst was de toename vooral het grootst in het zuiden van het land, nu zijn de snelste toenames in het noorden. In Oost-Vlaanderen verdubbelden de cijfers om de week, in West-Vlaanderen en Limburg om de acht à negen dagen.

‘Algemeen kunnen we stellen dat de evolutie van de besmettingen en ziekenhuisopnames ongeveer tien dagen achter ligt op Wallonië’, zei Van Gucht. ‘We volgen dus hetzelfde traject.’

Het hoogste aantal nieuwe gevallen zijn nog steeds te vinden in de provincie Luik, waar de afgelopen week gemiddeld 2.145 besmettingen per dag bijkwamen. In Henegouwen ging het over gemiddeld 2.007 besmettingen per dag de afgelopen week, en Brussel telde gemiddeld 1.751 besmettingen per dag de afgelopen week. De snelheid van toename in deze regio’s is de laatste tijd wel in dalende lijn.

Opnames

In tegenstelling tot het aantal besmettingen blijven de ziekenhuiscijfers toenemen, de aantallen verdubbelden nog steeds om de acht dagen. Zaterdag werden er 590 nieuwe patiënten met covid opgenomen in de ziekenhuizen, dat is bijna zoveel als tijdens de piek van de eerste golf. De afgelopen week waren er gemiddeld 468 nieuwe opnames per dag, en Brussel, Henegouwen en de provincie Luik waren nog steeds verantwoordelijk voor 60 procent van de nieuwe opnames. Er liggen op dit moment 4.827 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis, waarvan 757 op intensieve zorg. Het aantal patiënten op intensieve zorg verdubbelt om de acht dagen. ‘Dat wil zeggen dat we binnen 4 dagen de kaap van de 1.000 patiënten kunnen overschrijden’, zei Van Gucht. ‘Aan dit tempo wordt de kaap van de 2.000 patiënten op intensieve zorg binnen de twee weken gehaald, dat is de maximumcapaciteit voor covid-patiënten op intensieve zorg.’

Overlijdens

‘Ook het aantal overlijdens blijft toenemen, op vrijdag 23 oktober waren er 80 sterfgevallen te betreuren ten gevolge van covid’, zei Van Gucht. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 42 sterfgevallen ten gevolge van corona per dag, dat is een toename van 38 procent tegenover de week voordien.

Telewerk

Telewerk is opnieuw de norm geworden, het is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden, zeker in bedrijven waar dat gemakkelijk kan. Tenzij de continuïteit van de organisatie in het gedrang komt, wordt werknemers aangeraden om thuis te werken.

‘We krijgen te horen dat sommige werkgevers deze uitzonderingsregel ruim interpreteren, en de aanwezigheid van hun werknemers eisen terwijl dit niet altijd noodzakelijk is’, zei Van Gucht. ‘We vragen daarom aan bedrijfsleiders om de verantwoordelijkheid op te nemen, niet enkel door veiligheidsmaatregelen te nemen in gebouwen, maar ook door mensen thuis te laten werken als dat kan. Hierdoor zullen minder mensen op de baan zijn, het openbaar vervoer nemen, en kan ook het virus zich minder snel verplaatsen’, besluit Van Gucht.