Bouwsector pleit voor permanent winteruur
Foto: Ruben De Keyzer

Dit weekend gaat het winteruur in en de bouwsector in ons land pleit ervoor om in de lente niet terug te keren naar het zomeruur. Dit debat wordt ook op Europees niveau gevoerd, maar een beslissing is er nog niet.

De Confederatie Bouw wijst erop dat een grote meerderheid (zo’n 66 procent) van de bouwbedrijven gewonnen is voor het permanent instellen van de wintertijd.

‘Op die manier hoeven bouwbedrijven niet te lang te wachten om aan hun werkzaamheden met daglicht te kunnen beginnen. Dat is de belangrijkste motivatie voor de keuze voor permanent winteruur. In de sectoren die het meest met buitenwerkzaamheden te maken hebben, zoals burgerlijke bouwkunde en ruwbouw, zijn zelfs zeven op de tien bouwondernemingen gewonnen voor permanente wintertijd’, klinkt het vrijdag. Bedrijven die toch voor de permanente zomertijd kiezen, doen dat voor extraprofessionele redenen, zoals sociale activiteiten.

Bij de keuze door de Europese instellingen moet volgens de Confederatie Bouw ook rekening gehouden worden met de economische gevolgen. ‘Mocht men kiezen voor het permanent instellen van de zomertijd, zou het in volle winter pas klaar worden rond 10 uur ‘s morgens.’

De sector pleit ook voor eenzelfde standaardtijd in heel Europa.