Gerecht stelt tweede advocaat in verdenking in onderzoek-FNG
Foto: Peter Hilz

De onderzoeksrechter Theo Byl heeft een vijfde persoon in verdenking gesteld in het dossier van de retailgroep FNG. Het gaat opnieuw om een advocaat, David Lust uit Ruiselede.

Afgelopen week vond er een huiszoeking plaats bij advocaat David Lust. Volgens onze informatie was hij betrokken bij enkele omstreden constructies van FNG. De advocaat is inmiddels in verdenking gesteld. Deze krant was Lust al enkele maanden geleden op het spoor (DS 23 juni). Ook accountants van het kantoor Bofidi zouden bij de zaak betrokken zijn.

Het parket Antwerpen zegt dat het op 13 juli een gerechtelijk onderzoek startte naar mogelijke frauduleuze praktijken van de FNG-groep. Het gaat onder meer om schriftvervalsing, vervalsing van de jaarrekening, misbruik van vennootschapsgoederen, marktmanipulatie, het verhinderen van het onderzoek van de beurswaakhond FSMA en het witwassen van illegaal bekomen vermogen.

Volgens het parket bestaat het onderzoek uit drie delen. Het gaat vooreerst over frauduleuze constructies (bijvoorbeeld over de resultaten die een onderneming heeft behaald) waarmee men derden probeert te misleiden, dit met de bedoeling kapitaal op te halen. Voorts om het halen van vermogen uit de onderneming. En ten derde om het witwassen van gelden: dat gaat dan vooral over wat er met de gelden is gebeurd die uit de onderneming zijn gehaald. Die constructies liepen deels via Zeeuws-Vlaanderen.

Volgens het gerecht wordt er geen onderzoek gevoerd naar KV Mechelen. Dat neemt niet weg dat er, zoals bekend, ook bij KV Mechelen facturen zijn waarvan de economische realiteit ter discussie staat. Maar dat zou meer te maken hebben met het eerdere afscheid van oud-aandeelhouder Olivier Somers.

Nog volgens het parket zijn er een tiental huiszoekingen uitgevoerd. Een aantal personen is verhoord. ‘Concreet zijn er op dit moment in het onderzoek vijf personen door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld, onder wie twee advocaten. Op dit moment zijn alle vijf vrij onder strikte voorwaarden’, zegt het parket.

Een inverdenkingstelling betekent dat de onderzoeksrechter van oordeel is dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan, maar het vermoeden van onschuld blijft overeind. Debatten over schuld of onschuld volgen na het afronden van het gerechtelijk onderzoek. Eerder raakte bekend dat de drie stichters van FNG in verdenking zijn gesteld, net als advocate Elke Janssens van Nauta Dutilh.