We staan voor een cruciale week om de ziekenhuiscapaciteit te vrijwaren, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht bij een toelichting van de dagelijkse coronacijfers. ‘Het aantal besmettingen verdubbelt om de 9 dagen, wellicht gaan we deze week richting de 20.000 besmettingen per dag evolueren’. Volg hier de update van het Nationaal Crisiscentrum.

Van Gucht begon de toelichting met te verwijzen naar de bijkomende regels. ‘Vandaag heeft de regering bijkomende maatregelen uitgevaardigd. Ik wil eraan herinneren dat de grootste hefboom nog steeds in onze eigen handen ligt. De eenvoudige regels rond afstand houden, mondmaskers en één nauwe contactpersoon kunnen ervoor zorgen dat we onze bedrijven, winkels en scholen kunnen openlaten, onze ouderen gezond kunnen houden en onze gezondheidswerkers kunnen sparen.’

De situatie blijft volgens Van Gucht ‘onrustwekkend’. Hij concludeert ‘dat ruim één op de honderd Belgen momenteel besmettelijk is’. Wallonië en Brussel hebben volgens hem ‘het hoogste aantal besmettingen per inwoner in Europa.’ Meerbepaald Luik is er, zoals geweten, erg aan toe.

De gemiddelde leeftijd van de besmette personen neemt nu toe tot 37 jaar. De toename is het grootst bij de negentigplussers: daar is er om de vijf dagen sprake van een verdubbeling. ‘Dat zal zich jammergenoeg vertalen in een verdere stijging van hospitalisaties en jammer genoeg ook de overlijdens’.

Over de woonzorgcentra kon Van Gucht zeggen dat de meeste wel nog covid-vrij zijn, al neemt het aantal besmettingen overal toe. Er is wel een duidelijke link tussen het aantal besmettingen in woonzorgcentra en het algemeen aantal besmettingen in de desbetreffende regio.

Volgens de viroloog wordt de komende week dan ook ‘cruciaal om onze ziekenhuiscapaciteit te kunnen vrijwaren’. ‘Al tijdens de Spaanse Griep klonk was er een slogan: “Wie thuisblijft, kan levens redden”. Ik zou dat willen verbreden tot ‘”Wie de zes gouden regels naleeft, kan levens redden”’.

Het crisiscentrum wees er nogmaals op dat iedereen getroffen kan worden, ‘ongeacht leeftijd, leeftijdsgroep, risicogroep of status’. ‘We zouden hierbij minister Wilmès van harte een snel en goed herstel willen toewensen’, zei Van Gucht. ‘Alsook aan alle Belgen die momenteel getroffen worden door deze ziekte’.

Gemiddeld zijn er dagelijks bijna 10.500 nieuwe besmettingen in ons land en worden er zo’n 350 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Er liggen momenteel meer dan 3.500 covid-patiënten in onze ziekenhuizen.