Operatie Brussels water
“We investeren 100 miljoen euro per jaar om de rioleringen en waterleidingen aan te pakken. Beschadigde riolen herstellen we door kunststof schaaldelen in de bestaande riolen te schuiven.” Foto: Lies Willaert

De nieuwe schalenfabriek van watermaatschappij VIVAQUA in de Anderlechtse Birminghamstraat oogt indrukwekkend – en vooral gloednieuw. Hier worden nieuwe rioleringsbuizen voor het hele Brussels Gewest geproduceerd. VIVAQUA beheert in de hoofdstad de hele watercyclus (op zuivering na), van waterwinning tot riolering. Om de watervoorziening duurzaam en future proof te maken investeert VIVAQUA volop: alleen al dit jaar worden er 100 nieuwe medewerkers aangeworven.

Betrouwbare en veilige drinkwater- en rioleringsnetwerken zijn enorm belangrijk. “Je wil op elk moment de hele stad van water kunnen voorzien en de waterhuishouding in orde hebben”, zegt directeur Studie en Investeringen Olivier Broers. “Daarom investeren we 100 miljoen euro per jaar om de rioleringen en waterleidingen aan te pakken. De meeste middelen zijn bestemd voor de rioolrenovatie. Van de 2000 kilometer riolen die we in beheer hebben, is een kwart zwaar beschadigd. Bij die renovatie speelt onze nieuwe fabriek een hoofdrol. We produceren er kunststof schaaldelen met een zeer lange levensduur die in de bestaande riolen worden geschoven.”

Energie uit riolen

De schaaldelen zelf produceren, past in de transitie naar duurzaamheid van de Brusselse waterdienst. “Daartoe behoren ook de productie van elektriciteit via zonnepanelen op onze gebouwen, en bekijken we of we windmolens kunnen plaatsen op onze sites. Daarnaast zetten we ook in op een innovatief project waarmee de CO2-uitstoot in het Brusselse Gewest sterk verminderd kan worden: tijdens herstellingen van riolen gaan we warmtewisselaars plaatsen zodat de warmte van het rioolwater kan worden onttrokken en de riool als het ware een energiebron wordt. In Ukkel hebben we zo een riothermieproject lopen, dat 25 procent van de verwarmingsbehoefte van de nieuwe administratieve gebouwen van de gemeente (15.000 m²) zal dekken. Voor onderzoek en ontwikkeling werken we samen met de VUB.”

Ook verrast door de moderne en innovatieve aanpak van VIVAQUA? Ontdek of ze jou iets te bieden hebben »

Complete scan nodig

Met het strategisch plan VIVAnext wil VIVAQUA de zéér verre toekomst veiligstellen. “Alle oude gietijzeren drukleidingen en rioolbuizen in metselwerk worden op termijn hersteld en vervangen. We hebben te maken met industriële archeologie van meer dan een eeuw oud. We lichten elke kilometer door, ook de 500 km aanvoerleidingen voor drinkwater vanuit onze 26 waterwinningspunten in Wallonië. En vergeet de 2400 km distributieleidingen in Brussel niet. Alles wat we nu vervangen, gaat minstens mee tot 2100.”

Nederlandstaligen

Maken ook deel uit van het strategisch plan: een gemoderniseerd personeelsbeleid en een betere dienstverlening voor de klant. Samen met de duurzame technische transitie goed voor massa’s kansen voor nieuwe medewerkers: ingenieurs, laboranten, technici en arbeiders, maar ook andere profielen. “VIVAQUA is volop bezig met de selecties”, zegt HR-directeur Emmanuèle Rycx. “Vorig jaar namen we 80 mensen in dienst, dit jaar worden het er 100. Recent hebben we een hydrogeoloog, een preventie-adviseur, IT-profielen, werfleiders, ingenieurs verwelkomd – waaronder ook Nederlandstaligen. Wist je dat onze onderaannemers bijna allemaal in Vlaanderen zitten?”

600 medewerkers vervangen

In de schalenfabriek werken een 30-tal arbeiders, een ingenieur, een laborant en administratieve krachten, het VIVAQUA-studiebureau (130 medewerkers) telt ingenieurs en andere technische specialisten bouwkunde, hydraulica, elektromechanica maar ook bijvoorbeeld juridische profielen. “Op onze hoofdzetel werken 500 mensen – bijna iedereen komt er met het openbaar vervoer – en er zijn tien technische sites verspreid over het hoofdstedelijk gewest. De uitdaging is groot om voldoende mensen te vinden: zo’n 600 collega’s gaan binnen dit en 10 jaar met pensioen.”

Gegarandeerd werkzeker

VIVAQUA is een openbaar bedrijf in het Brusselse gewest. “Werkzekerheid is er sowieso, want we hebben geen concurrenten op ons grondgebied”, zegt Emmanuèle Rycx. “Veel mensen hebben hier dan ook een lange carrière opgebouwd. Voor hen is er de laatste jaren veel aan het veranderen. Onze nieuwe codewoorden voor de hoger opgeleide profielen zijn autonomie, projectwerking en opleidingsmogelijkheden. En als nieuwe collega mag je sowieso rekenen op een intensief onboardingtraject.”

Water: levensbelangrijk

Na enkele jaren zonder aanwervingen is VIVAQUA sinds een tijdje volop bezig aan een inhaalbeweging, benadrukken Olivier Broers en Emmanuèle Rycx. “We zijn het waard om ons te leren kennen. Water is levensbelangrijk, dus maatschappelijke meerwaarde realiseer je zéker bij ons. Plus: onze installaties zoals de pompstations of de sites voor waterproductie zijn best bijzonder. Soms zijn het echte openluchtmusea, zoals onze site in Tailfer aan de Maas. Of de voormalige ijzermijn van 300 meter diep waar we aan waterwinning doen. Geef toe: zoiets vind je niet overal.”

VIVAQUA werft meer dan 100 medewerkers aan in 2020!
Ontdek welke profielen ze zoeken »