Is een nieuwe lockdown nog te vermijden?
Archiefbeeld, Brussel in maart 2020. Foto: Kristof Vadino

De roep om extra coronamaat­regelen klinkt steeds luider. Als de cijfers niet snel de goede kant uitgaan, lijkt een lockdown nog moeilijk af te houden.

Volstaan de huidige maatregelen om het tij van de stijgende coronacijfers te keren? Een dag voor de ­federale en deelstaatregeringen opnieuw samenzitten tijdens een nieuw Overlegcomité, staat die vraag ...