Deze symptomen wijzen op corona
Foto: BELGA

Om het aantal coronatests te beperken, worden alleen nog mensen mét symptomen getest. Maar wat zijn die symptomen precies?

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat de symptomen vaak op die van verkoudheid of griep lijken, maar dat het niet mogelijk is om zelf uit te maken of u ‘slechts’ een verkoudheid hebt, of dat het wel degelijk om een besmetting met het coronavirus gaat. Het is aan de huisarts om uit te maken of een test nodig is. Raadpleeg dus uw huisarts, beklemtoonde viroloog Steven Van Gucht op een persconferentie van het crisiscentrum.

Bovendien had hij een duidelijke waarschuwing voor wie twijfelt: ‘Op dit moment circuleert er geen griepvirus in ons land, en weinig andere virussen. De kans dat uw symptomen te wijten zijn aan het coronavirus, is dus reëel.’

Het crisiscentrum maakt onderscheid tussen twee soorten symptomen: sommige zijn zo typisch voor corona dat u meteen een huisarts moet raadplegen, andere zijn ‘minder specifiek’ zodat het advies is dat u bij twee van die klachten naar de huisarts stapt.

Bij sommige symptomen is de kans zo groot dat er van corona sprake is, dat wie ook maar één van deze typische klachten vertoont ‘onmiddellijk aan covid moet denken’ en direct de huisarts moet waarschuwen. Het gaat om:

 • Plots verlies van geur en smaak. ‘Dat is heel typisch, maar komt niet altijd voor’, aldus Van Gucht. ‘Het is vaak een van de eerste klachten die men ontwikkelt: bijvoorbeeld dat je ’s morgens opstaat en de koffie niet ruikt. Deze klachten komen vaker bij jongeren voor’.
 • Ook een snel opkomende, droge hoest volstaat als alarmbel.
 • Kortademigheid en plotse pijn aan de borst zijn eveneens sterke indicatoren van besmetting.

Voor ‘minder specifieke klachten’ moet u er twee hebben voordat er voldoende reden is om de dokter in te schakelen. Het zijn dikwijls ook de ‘typische griepsymptomen’:

 • ‘Koorts kan bijvoorbeeld wijzen op covid-19, maar komt ook voor bij veel andere aandoeningen.’
 • een plots opzettende spierpijn
 • zware vermoeidheid
 • gebrek aan eetlust
 • hoofdpijn
 • diarree
 • keelpijn
 • een snotneus

Als iemand ‘enkel en alleen’ een snotneus of keelpijn heeft, is het volgens Van Gucht ‘weinig waarschijnlijk’ dat het om corona gaat. ‘Een snotneus alleen is meestal geen teken van covid’. Bij twee of meer klachten, bijvoorbeeld een snotneus én keelpijn, is er toch ‘reden om ongerust te zijn’. ‘Blijf thuis en raadpleeg een arts om een test aan te vragen’.

Voor sommige bevolkingsgroepen zijn er nog specifieke kenmerken, stelt Van Gucht.

 • Bij ouderen kan ‘plotse verwardheid’ of ‘een plotse val’ ook wijzen op besmetting met het virus.
 • Bij mensen met een longaandoening kunnen de bestaande symptomen verergeren.
 • Hetzelfde kan gebeuren bij wie lijdt aan chronische astma of een chronische hoest.

Dit artikel is een aangepaste versie van een artikel dat eerder op 12 oktober verscheen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig