Collectief van zelfstandigen uit horeca trekt naar rechtbank
Een terrasje van een café, vóór de verplichte sluiting Foto: Raymond Lemmens

Een collectief van voornamelijk Waalse zelfstandigen uit de horeca en aanpalende sectoren, heeft een advocaat onder de arm genomen om de verplichte sluiting van cafés en restaurants juridisch aan te vechten. De evenementensector op zijn beurt, hekelt de ‘oneerlijke’ behandeling op het vlak van steunmaatregelen.

Een groep zelfstandigen, restauranthouders, handelaars en anderen heeft aangekondigd gerechtelijke stappen te zullen ondernemen tegen de sluiting van de horeca. Het collectief, dat de afkorting CIMS gebruikt (Collectif Indépendant Multi sectoriel) voelt zich gediscrimineerd en maakt zich sterk dat de beslissing van de federale regering om cafés en restaurants vier weken te sluiten, niet gebaseerd is op (voldoende) wetenschappelijk bewijs.

‘We verdedigen niet alleen cafés en restaurants, maar ook een hele serie zaken en bedrijven die de impact van de sluiting hard voelen’, zegt restauranthouder en CIMS-woordvoerder Gilles Hoyoux. CIMS wordt gesteund door de Fédération Patronale Interprofessionnelle SDI - het Syndicaat der Zelfstandigen - en de horecafederaties van Luik, Namen en Waals-Brabant. Ook een aantal informele groeperingen, die ontstaan zijn tijdens de eerste lockdown en veelal via de sociale media, onderschrijven de actie.

‘Disproportioneel en discriminerend’

Het collectief probeert op twee manieren verhaal te halen: door bij de Raad van State (bij hoogdringenheid) de verplichte sluiting - die nog gepubliceerd moet worden in het Belgisch Staatsblad - aan te vechten, en daarnaast via de rechtbank van Eerste aanleg in Luik.

‘Het gaat volgens ons om een disproportionele en discriminerende maatregel’, verklaart advocaat Clément Pesesse, belast met het dossier. ‘In maart was de lockdown algemeen en had die betrekking op iedereen. Waarom viseert men nu specifiek de horeca? Het gaat om een maatregel die onmogelijk te voorzien is en die vandaag op morgen opgelegd wordt. Daarom is er sprake van een fout vanwege de Belgische staat.’

De crisisenveloppe van 500 miljoen euro is veel en veel te weinig’, besluit het CIMS tot slot. Zaterdag liet Horeca Vlaanderen al verstaan mogelijk een juridische procedure op te starten, al noemde de organisatie het overleg over de steunmaatregelen vanmorgen ‘constructief’.

#SoundOfSilence

Ook de evenementensector laat zich horen door niet zozeer de sluiting maar wel de ‘oneerlijke’ steunmaatregelen op de korrel te nemen.. Onder het motto #SoundOfSilence heeft de evenementensector zondag een persbericht uitgestuurd, dat baadt in ontgoocheling. De horeca krijgt steun, de eventindustrie niet. De ondertekenaars vinden dat sectoren tegen elkaar worden uitgespeeld en gediscrimineerd.

‘De horeca gaat op slot. Voor de tweede keer in 2020. (...) Een drama dat de overheid probeert op te vangen met verregaande steunmaatregelen. En terecht. Toch vragen wij ons al maanden luidop af waar de steun voor de evenementensector blijft. Want ons glas is leeg, tot op de bodem. Al acht maanden aan een stuk. (...) Elke zin voor perspectief wordt ons keer op keer afgenomen’, klaagt de sector aan. ‘Nochtans is de eventsector, net als de horeca en reissector, erkend als zwaarst getroffen sector’, luidt het verder.

Peanuts

De 500 miljoen euro die voor de horeca- en evenementensector is vrijgemaakt is volgens de evenementorganisatoren een begin, ‘maar eigenlijk is het peanuts vergeleken met de 777 miljoen euro die nodig is om onze sector alleen al tot december in leven te houden’, klinkt het. ‘Allemaal samen lijkt plots zo ver weg. Want sectoren worden tegen elkaar uitgespeeld en gediscrimineerd. Samen verslaan we het virus? Oké. Maar dan moet er met emotionele en financiële steun over de brug gekomen worden.’

De sector vraagt daarom opnieuw om erkenning en om steun voor het Vijfpuntenplan dat op tafel werd gelegd, maar dat volgens hen geen gehoor kreeg. In dat plan vragen ze een eenheid van commando, een vernieuwde bankendeal met een op maat gemaakte steunsubsidie, verlenging van het overbruggingsrecht en de technische werkloosheid, een relanceplan voor de sector en een ‘Eventmeester’ die als dirigent alle partijen op hetzelfde tempo krijgt.

Minister Clarinval ontmoet maandag trouwens bijkomende vertegenwoordigers van de sectoren die betrokken zijn bij de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag. Het gaat om vertegenwoordigers van Unizo, NSZ, de Franstalige middenstandsorganisatie UCM, Fevia en Comeos.