‘Schakelen naar code oranje, maar scholen moeten open blijven’
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) Foto: Jimmy Kets

Dat het basis- en secundair onderwijs nog altijd in code geel zit, lokt steeds meer onbegrip uit. Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zegt op VTM dat er nu allicht snel geschakeld zal worden naar code oranje, máár dat hij de scholen tot elke prijs wil openhouden.

Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs en Sport, heeft een voorstel klaar met strengere veiligheidsmaatregelen voor het onderwijs. Het gaat onder meer om een uitbreiding van de verplichte afstandsregels, een aanpassing van de lessen lichamelijke opvoeding - meer in lijn met wat voor sportclubs geldt - en een uitbreiding van de mondmaskerplicht. ‘We willen de veiligheid verhogen voor leerlingen én leerkrachten’, verklaarde de minister vanmiddag in het VTM Nieuws.

Dat het onderwijs (nog steeds) code geel hanteert terwijl de cijfers vuurrood kleuren, een aantal hogescholen en universiteiten al overgegaan zijn op afstandsonderwijs, voor andere sectoren én voor de bevolking sinds kort weer strenge maatregelen gelden, leidt tot onbegrip. Weyts wuift de kritiek weg.

Geen volledig thuisonderwijs

De strengere maatregelen gaan gepaard met een omschakeling van code geel naar code oranje, aldus de minister. Afgelopen week zei hij al in het parlement dat de opschaling eraan zat te komen, wellicht zal het nu snel gaan. ‘De draaiboeken moeten klaar zijn’, luidde het donderdag, stilaan lijken de nieuwe maatregelen zich af te tekenen. Volledig thuisonderwijs is voor de minister géén optie, ook niet in het middelbaar onderwijs alleen. ‘Of we het nu geel of oranje noemen, de kleur maakt niet uit, ik wil gewoon dat de scholen open blijven’, houdt Weyts vol.

Scholen als voorbeeld

‘De cijfers in de scholen zijn relatief goed, in vergelijking met de rest van de samenleving. Bovendien blijkt dat de regels in een gecontroleerde omgeving beter nageleefd worden’, stelt de N-VA-minister. ‘Mocht iedereen zich zo gedragen als de mensen in de scholen, dan zouden we nu niet met zo’n hoge cijfers zitten.’

Het hoger onderwijs in Vlaanderen schakelt uiterlijk tegen de herfstvakantie naar code oranje, laat hij ook weten, met extra aandacht voor de eerstejaarsstudenten. De bezettingsgraad in auditoria wordt beperkt tot een vijfde, maar voor eerstejaarsstudenten blijft bezettingsgraad 1 op 2 mogelijk met mondmaskers. De eerstejaars worden dé prioriteit, zij moeten les kunnen (blijven) krijgen op de campus. ‘Voor hen is het allemaal nieuw, we mogen de eerstejaars niet loslaten, anders zijn het vogels voor de kat.’

Onenigheid

Wat de sluiting van de horeca betreft, is Ben Weyts net als zijn partijvoorzitter Bart De Wever, geen voorstander, geeft hij toe. ‘Maar binnen de Vlaamse regering was er geen eensgezindheid, dus minister-president Jan Jambon (ook N-VA) had geen mandaat om in het overlegcomité in naam van de voltallige regering op de rem te staan.’ Dat die onenigheid tot strubbelingen zou leiden, ontkent Weyts stellig.