Uitgebreide overbruggingskredieten en volwaardige eindejaarspremie voor alle horecawerknemers
Ministers Clarinval en Dermagne bij de start van de vergadering Foto: BELGA

Ministers David Clarinval (MR) en Pierre-Yves Dermagne (PS) hebben met de getroffen sectoren een steunpakket afgesproken om de opgelegde sluiting van één maand enigszins te compenseren. De concrete invulling moet nog gedefinieerd worden, vaststaat dat de voorziene 500 miljoen euro een investering is voor 2020, aldus Horeca Vlaanderen.

De federale minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en zijn liberale collega van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval (MR) hebben vanmorgen samengezeten met de getroffen sectoren om mogelijke steunmaatregelen te bespreken. Daarvoor werd vrijdagavond een ‘crisisenveloppe’ van 500 miljoen euro vrijgemaakt. De horecasector, traiteurs en nachtclubs waren vertegenwoordigd, ook de vakbonden tekenden present. Later kwam ook de evenementensector aan bod.

Het half miljard wordt, ruw gesteld, geïnvesteerd in vier maatregelen. Vooreerst wordt de vergoeding voor het crisis-overbruggingsrecht, dat in maart werd ingevoerd, verdubbeld. Een alleenstaande zelfstandige zal een kleine 2.600 euro per maand trekken in plaats van 1.300 euro, voor een zelfstandige met iemand ten laste wordt de vergoeding opgetrokken van 1.615 euro tot ruim 3.200 euro. Eerst moet er wel nog een wetgevend initiatief komen.

Daarnaast wordt het overbruggingsrecht ter herondersteuning van de heropstart, dat in juni in werking trad toen de horeca een eerste keer heropende na de lange lockdown, verlegd. De maatregel zou op 31 oktober aflopen, maar dat wordt nu 31 december. Voorwaarde is wel dat het gaat om zelfstandigen uit getroffen sectoren.

Belangrijk voor de horecawerknemers: ze krijgen een volwaardige eindejaarspremie, zelfs als ze perioden van tijdelijke of economische werkloosheid hebben gekend. ‘Het mechanisme zal nog moeten worden gedefinieerd, maar de betrokken werknemers kunnen er zeker van zijn dat de premies inderdaad integraal zullen worden betaald’, aldus minister van Middenstand David Clarinval (MR). Tot slot zal de enveloppe het ook mogelijk maken om voor het derde kwartaal een vrijstelling van de werkgeversbijdragen aan de RSZ in te voeren.

‘Constructief’

Na afloop van de vergadering reageerde Horeca Vlaanderen voorzichtig positief. Ceo Matthias De Caluwe sprak van een ‘constructief overleg’. Tegen eind deze week hoopt Horeca Vlaanderen duidelijkheid te hebben over de gedetailleerde invulling van de steunmaatregelen.

‘De kwijtschelding van de RSZ en de participatie van de staat in de eindejaarspremie is belangrijk, want zo zorgen we dat er geen “cash out” is. De verdubbeling van het overbruggingsrecht als een vervangingsinkomen geeft toch ook wat meer zuurstof. We bekijken wat dit in totaal oplevert en wat er nog meer nodig is’, aldus De Caluwe.

Meer nodig voor 2021

Tijdens het overleg werd duidelijk dat de 500 miljoen euro die de federale regering wil vrijmaken een investering is voor 2020. Naar 2021 wordt later nog gekeken, maar ‘dat er meer middelen nodig zullen zijn, staat buiten kijf’, voegde De Caluwe eraan toe. ‘Het debat over 2021 openen we ook al. Zelfs als we terug opengaan is er nog steeds minder capaciteit.’

De Brussels Hotel Association (BHA), die vrijdag nog stevig aan de alarmbel trok over de situatie voor de hotels, is enigszins gerustgesteld na het overleg. Er is hoop dat de steunmaatregelen voor de horeca nu ook overgeschakeld worden naar hotels die de deuren kunnen sluiten. ‘Het is geen algemeen probleem, want in de Ardennen zijn hoteluitbaters bijvoorbeeld wel tevreden over de omzet. Ze beseffen dat het lokaal is en vooral gelinkt aan de steden. Een sluiting kan nu overwogen worden en dan worden de steunmaatregelen afgestemd op het verlies in omzet’, zei Yves Fonck, hoofd van BHA.