Commentaar | Gemakkelijke uitweg is er niet
Foto: Alexander Meeus

De pijnlijke verdere inperking van onze bewegingsvrijheid die het Overlegcomité niet zonder moeite uitvaardigde, is onvermijdelijk. De sluiting van cafés en restaurants voor bijna een maand, komt wel keihard aan.

De kritiek dat het coronabeleid te veel focust op het beschermen van ‘de economie’ ten koste van ‘de mensen’, getuigt van gebrekkig inzicht in de harde werkelijkheid. Als het al mogelijk is om ‘de economie ...