Slotdebatten over benoeming Barrett gaan vooral over Trump
Foto: AP

Op de derde dag van de debatten over de voordracht van Amy Coney Barrett als lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof is vooral gediscussieerd over de man die haar genomineerd heeft: president Donald Trump. Aangezien ze de benoeming niet meer lijken te kunnen tegenhouden, besloten de Democraten vooral van de rechter te vragen hoe ze aankijkt tegen de president.

Zo werd uitgebreid ingegaan op de suggestie van Trump dat hij het recht heeft om zichzelf amnestie te verlenen, als dat nodig zou blijken te zijn. De Democraten wilden van Barrett weten hoe zij tegen die stelling aankeek, maar net als bij veel andere kwesties de voorbije dagen bleef ze eerder op de vlakte.

‘Er is daarvoor een wettelijk onderzoek nodig naar de reikwijdte van de bevoegdheid om amnestie te verlenen. Omdat ik daarmee een mening zou geven zonder door het hele gerechtelijke proces te gaan, kan ik daarop geen antwoord geven’, antwoordde Barrett.

Ook op de vraag of een president die een gerechtelijke uitspraak weigert na te leven een bedreiging voor de scheiding der machten is, wou ze niet direct antwoorden. Barrett stelde wel dat ‘niemand boven de wet staat’. ‘Maar het Hooggerechtshof kan niet controleren of de president al dan niet de regels volgt’.

Dat Trump voorstelde om de verkiezingen van 3 november uit te stellen, kwam ook aan de orde. Maar ook daar wou Barrett niet op ingaan.

De Democraten stelden haar ook nog een reeks andere vragen over hoe ze mogelijk zou oordelen over kwesties als het homohuwelijk, abortus, klimaatverandering, stemrecht en Obamacare. Ook daarover bleven duidelijke antwoorden uit.

Wel gaf ze aan geen voorstander te zijn van het verwerpen van oude precedenten. Maar bekende uitspraken in abortuszaken of over het recht om voorbehoedsmiddelen te gebruiken zijn volgens haar geen ‘superprecedenten’, wat zou betekenen dat het niet langer mogelijk zou zijn die te herzien.

Donderdag komen een aantal externe getuigen langs in de commissie. De verwachting is dat de Senaat dan op 22 oktober zal instemmen met de benoeming van Barrett. De Republikeinse meerderheid daar is groot genoeg om de benoeming door te duwen.

Bekijk in onderstaande video hoe Barrett reageerde op de vraag van Kamala Harris of ze gelooft in klimaatverandering.