Demir sluit achterpoortje voor windmolensubsidies
Zuhal Demir Foto: Photo News
Het elektronisch aanpassen van het vermogen van windmolens om in een hogere subsdidiecategorie te vallen, wordt aangepakt.

De subsidies voor windturbines hangen onder meer af van de grootte van de turbine. Hoe groter, performanter en nieuwer ze zijn, des te minder ondersteuning ze nodig hebben. Kleinere installaties zijn doorgaans minder rendabel, waardoor de Vlaamse overheid drempels heeft ingevoerd. Onder een vermogen van 4,5 MW stijgen de subsidies, onder een vermogen van 3 MW stijgen ze nog eens, zegt het kabinet-Demir.

Volgens Demir ‘chiptunen’ een aantal ontwikkelaars hun turbines waardoor ze niet hun nominaal vermogen produceren, maar net onder de drempels blijven, zodat ze voor meer subsidies in aanmerking komen. De minister noemt dat ‘fraude’ en ‘concurrentievervalsing’ en grijpt in. De subsidies worden voortaan toegekend op basis van het technische vermogen van een windmolen. Het is dus niet langer mogelijk om een windturbine van 3 MW te chiptunen tot 2,99 MW.

Het is niet duidelijk hoeveel van dergelijke gechiptunede windturbines er in Vlaanderen staan. Minister Demir verwijst naar 36 hangende aanvragen, waarvoor de achterpoort nu gesloten wordt. Volgens haar wordt daarmee 72 miljoen aan subsidiëring vermeden. Hoeveel windturbines al goedgekeurd zijn, kan het kabinet niet zeggen.

Volgens Bart Bode directeur van de sectororganisatie VWEA, is vooraf gewaarschuwd dat de arbitraire subsidiedrempels voor problemen zouden zorgen. ‘Maar zij zijn in elk geval geen drijfveer om kleinere windturbines te zetten. Projectontwikkelaars zullen altijd proberen om een zo groot mogelijke turbine te plaatsen, want het is uit de stroomprijs dat ze hun rendement halen. Alleen is dat niet altijd en overal mogelijk, bijvoorbeeld door beperkingen van natuur of luchtvaart.’