Ceo VRT: ‘Geen sprake van zelfverrijking of misbruik van overheidsgeld in auditrapport’
Frederik Delaplace. Foto: Belga

Frederik Delaplace, de gedelegeerd bestuurder van de VRT, ontkent ten stelligste de berichtgeving over het forensische rapport van Audit Vlaanderen waarmee de krant De Tijd vandaag uitpakte.

De krant kon een synopsis van dat rapport inkijken, die aan de leden van de raad van bestuur van de VRT was overhandigd. Daaruit concludeerde de krant dat er sprake was van ‘zelfverrijking’, bestellingen die ‘wellicht voor persoonlijk gebruik bedoeld waren’, en ‘misbruik van overheidsgeld’.

‘De berichtgeving in De Tijd dwaalt’, schrijft Delaplace in een interne mail aan alle werknemers, die De Standaard kon inkijken. ‘Nergens in het rapport van Audit Vlaanderen is daar sprake van. Dit is een tendentieuze conclusie die ik niet in het rapport heb gelezen en die Audit Vlaanderen in het rapport niet bevestigt. De integriteitskwesties in het rapport zijn kwalijk, maar we maken vandaag een breuk met het verleden.’

‘Het is van de pot gerukt nu te gaan insinueren dat de hele VRT en al zijn medewerkers in dit bedje ziek zijn’, vervolgt Delaplace in de mail. Wel benadrukt hij geen woord terug te nemen van de communicatie van vorige vrijdag, ‘over de lijn die we in het zand trekken over het respect voor de wet op de overheidsopdrachten, transparant contractbeheer en –opvolging en de integriteit in al ons doen en laten. We zullen in de komende dagen ook concreet aangeven hoe we gaan zorgen dat we die fouten in de toekomst niet meer maken. Dat actieplan is in de maak. We slaan als VRT een andere weg in.’