Niemand wordt vervolgd in Kazachgate-dossier
Foto: Photo News

Cassatie heeft vanochtend het doek doen vallen over het Kazachgate-dossier. De hoofdverdachte in de zaak, minister van Staat Armand De Decker (MR), is vorig jaar overleden. Magistraat Jean-François Godbille en prinses Lea van België zijn nu definitief buiten verdenking gesteld.

Het Hof van Cassatie heeft woensdagochtend geoordeeld dat de Brusselse advocaat-generaal Jean-François Godbille en prinses Lea Wolman in de Kazachgate-zaak niet voor de rechtbank moeten komen omdat er geen bewijzen zijn dat zij iets te maken hebben met corruptie.

De hoge magistraat en de prinses waren in 2017 in opspraak gekomen toen bleek dat MR-politicus en advocaat Armand De Decker en de Franse advocate Catherine Degoul via het liefdadigheidsfonds van de prinses 25.000 euro hadden overgemaakt aan de Brusselse religieuze scouts AFS. Magistraat Jean-François Godbille is de bezieler van die niet-erkende scoutsgroep

Het geld bleek afkomstig van het honorarium dat Degoul en De Decker hadden ontvangen van de drie ‘Kazachse’ miljonairs Pathokh Chodiev, Alijah Ibragimov en Alexander Maskevich. Die drie waren er in 2011 in geslaagd in Brussel hun strafproces wegens witwassen af te kopen. Ze konden dit doen nadat de Kamer in maart 2011 de afkoopwet had goedgekeurd.

Politieke lobbying

De Kazachen waren de eerste die van de wet gebruikmaakten. Armand De Decker en de Franse advocate Catherine Degoul gingen er achteraf tegenover hun cliënten prat op dat zij erin geslaagd waren de wet versneld door het parlement te jagen om zo hun cliënten ter wille te zijn. De beloning was navenant: De Decker kreeg van Chodiev en co. 740.000 euro voor zijn diensten.

Ook de andere advocaten die in het dossier werkten, kregen astronomisch hoge honoraria.

Het gerecht meent tot op vandaag dat politicus De Decker aan ongeoorloofde politieke lobbying heeft gedaan om een verruimde minnelijke schikking te krijgen op maat van miljardair Patokh Chodiev en twee zakenpartners. Zo ging De Decker langs bij de toenmalige minister van Justitie Stefaan de Clerck (CD&V) om de zaak van de Kazachen te bepleiten. De Decker is altijd blijven beweren dat de 740.000 euro alleen maar zijn honorarium als advocaat van het drietal was, maar hij heeft de speurders daar nooit van kunnen overtuigen. De Decker werd ook in verdenking gesteld van corruptie.

Dat het gelobby van De Decker geholpen heeft om de afkoopwet te doen stemmen, is nooit aangetoond.

Orde van Malta

Maar De Decker en Degoul waren dus niet de enigen die veel geld kregen van de drie Kazachen. Eén storting van 11 januari 2012 bleek terechtgekomen te zijn op de rekening van het liefdadigheidsfonds ‘Prins en prinses Alexander van België’, de stichting van prinses Léa. Het ging om een storting van 25.000 euro die uitgevoerd werd door Catherine Degoul, de Franse advocate van Chodiev. Van daaruit werd het geld doorgestort naar de rekening van de AFS-scouts.

Waarom het geld gestort werd op de rekening van de scouts is nooit aangetoond. Godbille zegt dat hij dacht dat het een gift was van de ‘Orde van Malta’. Het gerecht heeft van zijn kant nooit kunnen aantonen dat topmagistraat Godbille De Decker bij het Brusselse gerecht geholpen heeft bij zijn pogingen tot lobbying en dat het geld daar een beloning voor was.

De minnelijke schikking tussen de drie Kazachen en het Brusselse parket-generaal werd gesloten door advocaat-generaal Patrick de Wolf. Het gerecht vond geen aanwijzingendat hij over de zaak contact had met zijn collega Jean-François Godbille. Daarom gaat Godbille nu vrijuit.

De parlementaire onderzoekscommissie over de Kazachgate zaak stelde in haar eindrapport in maart 2018 vast dat de afkoopwet de niet heeft geleden ‘onder het gelobby en de pogingen tot manipulatie’. De commissie stelde wel vast die pogingen tot manipulatie er wel degelijk geweest zijn.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in