Kinderopvang naar code oranje: wat verandert er?
Themabeeld

De kinderopvang voor baby’s, peuters en schoolkinderen schakelt over op code oranje. Alle kinderen blijven welkom zoals in code geel.

Alle kinderen kunnen nog steeds naar de opvang, behalve wanneer ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven. De grootste verandering is dat het contact met volwassenen in de opvang zo veel mogelijk vermeden wordt. Ook de lokale dienstverlening van Kind en Gezin wordt naar code oranje gebracht, waardoor de Huizen van het Kind en de consultatiebureaus de maatregelen aanscherpen.

Een kind is nog toegelaten met een snotneus of een lichte hoest. Wanneer een kind koorts heeft (meer dan 38 graden Celsius), een plots optredende hoest of ademhalingsmoeilijkheden, dan blijft het kind thuis.

Kinderopvang naar code oranje: wat verandert er?

In code oranje kunnen opvangvormen nog steeds gecombineerd worden (bijvoorbeeld op maandag naar de crèche en dinsdag bij de grootouders), behalve als de persoon die de kinderen opvangt tot een risicogroep behoort.

Ouders worden wel vaker geweerd in de leefgroep, bijvoorbeeld voor het wennen. Babbels met ouders gebeuren digitaal of op veilige afstand, er worden geen fysieke ouderactiviteiten meer toegelaten.

Poetshulpen, klusjesmensen of leveranciers moeten de leefgroepen en speelruimtes vermijden wanneer er kinderen zijn. Het aantal bezoeken per week van de zorginspectie wordt beperkt.

Alle hygiënische maatregelen uit code geel blijven van kracht: een strikte handhygiëne en een goede hygiëne bij het hoesten, niezen en snuiten. Kinderbegeleiders moeten geen mondmasker dragen wanneer ze enkel bij kinderen van 0 tot 6 jaar zijn en ze voldoende afstand van hun collega’s kunnen houden. Ze moeten wel een mondmasker dragen bij de breng- en haalmomenten en wanneer ze in contact komen met volwassenen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig