Katholiek onderwijs noemt nieuwe eindtermen ‘ernstige bedreiging voor onderwijskwaliteit’
Topman Lieven Boeve. Foto: BELGA

Het katholiek onderwijs is vernietigend voor de nieuwe eindtermen die de Vlaamse regering afgelopen vrijdag goedkeurde voor de tweede en derde graad van het middelbaar. Volgens de koepel vormen ze een ernstige inbreuk op de vrijheid van het onderwijs en een grote bedreiging voor de onderwijskwaliteit. Als er geen aanpassing komt, dreigt de koepel met juridische stappen.

‘Aangescherpte eindtermen secundair onderwijs leggen de lat hoger.’ Zo klonk het vrijdag nog in een persbericht van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). De Vlaamse regering had net de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het middelbaar goedgekeurd, waarna overleg met de onderwijsverstrekkers zou volgen.

Eén van hen, de katholieke koepel, maakt die eindtermen nu met de grond gelijk. Woensdag 7 oktober stuurde de raad van bestuur van het katholiek onderwijs een brief naar Ben Weyts in de hoop hem op andere gedachten te brengen. Daarin staat dat de eindtermen vanwege ‘de omvang en opmaak een ernstige inbreuk plegen op de vrijheid van onderwijs, en tegelijk ook een grote bedreiging vormen voor de onderwijskwaliteit’. Getekend: bisschop Johan Bonny, voorzitter van de raad van bestuur, en Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs.

De huidige 32 lesuren per week zouden onvoldoende zijn om leerlingen alle leerstof bij te brengen en tegelijk nog ruimte te hebben om leerlingen die meer tijd nodig hebben te ondersteunen, of om in te spelen op de specifieke interesses van kinderen. Ook zou er geen tijd meer zijn om leerlingen die meer kunnen, extra uit te dagen. ‘Dat leidt tot een verschraling van het onderwijs’, staat te lezen. Concreet zou er te weinig tijd naar artistieke vorming of bijvoorbeeld een extra taal kunnen gaan.

Dreigement

Het katholiek onderwijs dreigt zelfs met juridische procedures. ‘De raad van bestuur vraagt daarom met aandrang dat de set eindtermen grondig bijgesteld wordt’, klinkt het. ‘Zo hoeven verdere juridische stappen niet overwogen te worden.’

Ook al zitten de eindtermen in de laatste rechte lijn richting implementatie volgend schooljaar, toch vraagt de koepel om het proces te onderbreken en om een overkoepelende commissie op te richten die de eindtermen ‘grondig versobert’. Dat zou betekenen dat de invoering op 1 september 2021 niet kan plaatsvinden. ‘Daarom stelt katholiek onderwijs Vlaanderen voor om samen met de overheid en andere onderwijsverstrekkers een overgangsregeling uit te werken op basis van de bestaande eindtermen’, klinkt het.

Lees hier meer over wat er precies verandert als de eindtermen in het schooljaar 2021-2022 worden ingevoerd.