Somers deelt Vlaanderen op in dertien regio’s, maar Limburg blijft één
Foto: Photo News

Op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) werd een kaart met dertien referentieregio’s goedgekeurd. De kaart is het resultaat van nauw overleg met verschillende partners en lokale besturen. Limburg is één geheel.

‘Naast vrijwillige fusies zet de Vlaamse regering ook in op regiovorming. Dat moet de bestuurlijke versnippering tegengaan, leiden tot minder structuren en mandaten, en samenwerking tussen burgemeesters stimuleren’, aldus minister Somers. Minister van Justitie en partijgenoot Vincent Van Quickenborne noemt het ‘een belangrijke eerste stap in een interne Vlaamse staatshervorming’.

Somers deelt Vlaanderen op in dertien regio’s, maar Limburg blijft één

Limburg is in z’n geheel ingekleurd als één regio op de kaart. Dat betekent dat variërende samenwerkingsverbanden tussen Limburgse gemeenten nog mogelijk zijn, maar in de toekomst enkel nog binnen de grenzen van één regio.