Nieuwe 48 urenstaking in gevangenissen: vakbond vraagt meer coronatests
Foto: THIJS PATTYN

In de gevangenissen start maandag om 6.00 uur een nieuwe 48 urenstaking. De christelijke vakbond vraagt meer coronatesten voor gedetineerden die de gevangenis even hebben mogen verlaten. Maandagnamiddag is overleg gepland tussen het gevangeniswezen, het kabinet Justitie en de vakbonden.

De christelijke vakbond ACV Openbare Diensten is van mening dat er niet genoeg controle is op covid-19 bij gedetineerden die terugkeren van een verblijf buiten de gevangenis. ‘We vragen massalere en frequentere tests om korter op de bal te kunnen spelen’, aldus vakbondsman Alain Blancke.

De vakbondsman wijst ook op de besmettingen die de voorbije dagen zijn vastgesteld in de gevangenissen van Nijvel en Hoei, die beide in lockdown werden geplaatst. ‘Onze vrees is bewaarheid geworden’, klinkt het.

Een week geleden hield de socialistische vakbond ACOD al een 48 urenstaking omdat ze de bezoekregeling te soepel vindt in de strijd tegen covid-19. De vakbond had gevraagd die bezoeken tijdelijk te pauzeren vanwege de pandemie.

Maandagnamiddag is er overleg gepland. ‘Er zal aan de bonden een plan worden voorgelegd om op de best mogelijke manier met de positieve gevallen om te gaan’, zei woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen zaterdag nog. Ze wees er ook op dat er tot op heden maar weinig gevallen aan de oppervlakte zijn gekomen. ‘Maar alleszins nemen we al deze gevallen ernstig en we zijn ook telkens bijzonder strikt met de maatregelen die worden genomen.’

Als het overleg niets oplevert, dreigt al een volgende staking. ACOD heeft een aanzegging lopen voor een 48 urenstaking vanaf zondag 18 oktober om 22.00 uur.