Betere ondersteuning moet nieuwe onthaalouders aantrekken
Foto: Liesbeth Gaethofs LG

Het Vlaams Welzijnsverbond pleit voor een betere ondersteuning van onthaalouders om het beroep weer aantrekkelijk te maken. Hun aantal daalt sterk.

Het aantal kinderopvanginitiatieven blijft dalen. Vooral bij onthaalouders is de terugval groot, zo blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. ‘’De dalende trend in het aantal onthaalouders is niet iets waar we ons bij mogen neerleggen’, klinkt het Het Vlaams Welzijnsverbond. ‘Gezinsopvang in een familiale context is een specifieke vorm van kinderopvang waar een huiselijke omgeving en kleinschaligheid centraal staan. Veel gezinnen kiezen er bewust voor om hun kinderen daar te laten opvangen. Die keuzevrijheid tussen opvang in een kinderdagverblijf en gezinsopvang moeten we vrijwaren’, klinkt het.

Voorstellen van Welzijnsverbond

De organisatie vraagt om onthaalouders inkomenszekerheid te geven, zodat de job ook financieel aantrekkelijker wordt. ‘We vragen overleg met de verschillende partners om tot een stabiel financieel statuut te komen.’ Onthaalouders kampen nu vaak met een gebrek aan ondersteuning. ‘Wij zien daar een rol weggelegd voor afgestudeerde bachelors in pedagogie van het jonge kind. Zij zouden over verschillende initiatieven kunnen ingeschakeld worden als coach of als vliegende onthaalouder’, pleit het Vlaams Welzijnsverbond.

De nood aan praktische ondersteuning is groot bij onthaalouders. Naast de eigenlijke pedagogische opvang is er veel logistiek werk: maaltijden bereiden, poetsen... ‘Momenteel kunnen onthaalouders hiervoor geen hulp inschakelen via het systeem van dienstencheques. Die mogelijkheid zou hen een stuk meer ademruimte bieden’, meent de organisatie.

(belga)