Er is de laatste weken een duidelijke stijging merkbaar van het aantal covid-besmettingen in woonzorgcentra. Dat is vooral in Brussel en Wallonië het geval, maar ook in Vlaanderen is er een stijging merkbaar.

Dat zegt viroloog Steven Van Gucht in de toelichting van de besmettingscijfers. ‘Tot voor kort was het aantal nieuwe infecties overal laag, met minder dan 3 per 1.000 rusthuisbewoners per week. De laatste weken is er een duidelijke stijging, grotendeels te verklaren door de toename in een beperkt aantal woonzorgcentra. Niettemin neemt het aantal infecties overal toe.’

Volgens de cijfers van Sciensano gaat het om 4 op 1.000 in Vlaanderen, 9 op 1.000 in Wallonië en 12 op 1.000 in Brussel. ‘In 95 procent van de Vlaamse woonzorgcentra zijn er geen gevallen, in Brussel is dat bij iets minder dan 80 procent zo.’ Daarmee doen de woonzorgcentra het veel beter dan tijdens de eerste golf. Toen bleef volgens van Gucht slechts 10 procent van de woonzorgcentra virusvrij.

Toch wijst Van Gucht erop dat de gegevens van de verschillende gewesten onderling moeilijk te vergelijken zijn. ‘Het aantal en de grootte van de woonzorgcentra verschilt sterk, net als de frequentie waarmee preventief wordt gescreend. Dat kan een deel van het verschil verklaren.’

Van Gucht bedankte uitdrukkelijk de medewerkers van de woonzorgcentra. ‘Jullie dragen dagelijks met veel verantwoordelijkheid zorg voor een kwetsbare groep, en jullie dragen er uit alle macht zorg voor om hen niet te besmetten. Doe zo verder, ook tijdens de komende maanden, die moeilijk zullen blijven.’

Geen prequarantaine

Het advies is ongewijzigd: blijf erg voorzichtig. In die context behandelde Van Gucht het voorstel om een ‘pre-quarantaine’ te houden: de week voor Kerstmis in afzondering gaan om besmetting tijdens de feestdagen te vermijden. Maar volgens Van Gucht heeft dat geen zin.

Een week is volgens hem immers niet voldoende: dat is alleen zo als er op de vijfde dag een negatieve test wordt afgelegd. Wie vrijwillig in quarantaine gaat, zou dat gedurende twee weken moeten doen. En ook dan is er geen garantie dat iemand toch niet besmet raakt tijdens de weinige contacten die tijdens de feestdagen plaatsvinden. Een pre-quarantaine is dus niet sluitend, aldus Van Gucht.

Stijging blijft aanhouden

Gemiddeld werden er tussen 29 september en 5 oktober dagelijks 2.915,9 besmettingen per dag geregistreerd in ons land, dat is bijna 72 procent meer dan een week eerder. Ook het aantal doden en ziekenhuisopnames blijft stijgen.

Volgens Van Gucht is er in het huidige tempo om de negen dagen een verdubbeling van het aantal bevestigde besmettingen, en om de vijftien dagen een verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnames.

De stijging zal volgens hem zeker nog enige tijd aanhouden. Op maandag 5 oktober was er sprake van 4.601 bevestigde besmettingen, een record. Dat zal nog enige tijd merkbaar blijven in het weekgemiddelde.