“Als telecomspeler willen wij onze maatschappelijke rol spelen”
Foto: Bart Dewaele

Telenet draagt een dynamische bedrijfscultuur hoog in het vaandel. Dat verandert niet nu medewerkers meer hybride gaan werken. Integendeel, het bedrijf zet er nog bewuster op in. Dat geldt ook voor nieuwe mobiliteit. Telenet maakt met concrete initiatieven werk van minder, slimmer en groener onderweg zijn.

“Cultuur is bij Telenet bijzonder belangrijk”, zegt Kris Legroe, Director employee services. “Er hangt een heel positieve en dynamische vibe in onze kantoren. Als de meeste mensen thuiswerken, dan loop je het risico dat die vibe verdwijnt.” Telenet pakt dat aan door in te zetten op een nieuwe aantrekkelijkere invulling van de kantoren met meer ruimte voor samenwerking. Ook de focus op de bedrijfswaarden zorgt voor de blijvende voeling met de cultuur.

60 % remote werken

Telenet koestert al langer ambitieuze plannen op vlak van nieuwe mobiliteit, zegt Kris. “Om kilometers te verminderen, zetten we heel sterk in op remote working, het hybride werken. Als corona onder controle is, verwacht ik een 50/50-verdeling: de helft van de tijd op kantoor, de andere helft thuis of ergens anders. In onze nieuwe policy staat dat medewerkers tot 60 % per kwartaal remote mogen werken.”

Als verplaatsingen onvermijdelijk zijn, gaat Telenet maximaal voor alternatieve mobiliteit. “Op dit ogenblik testen we bijvoorbeeld apps voor multimodale mobiliteit”, legt Kris uit. “Is het gebruik van een auto onvermijdelijk, dan gaan we op langere termijn resoluut voor elektrisch. We proberen medewerkers te verleiden om daarvoor te kiezen. Ik merk dat ze het meer en meer overwegen.”

Agile transformatie

Hybride werken moet je holistisch bekijken, vindt Kris. “Dat staat ook in het Charter Baanbrekende Werkgever. Het gaat over kantoren die goed bereikbaar zijn met alternatieve mobiliteit. Of over hogesnelheids-videoverbindingen tussen twee kantoren. Zo kan je ook brainstorms en creatieve vergaderingen virtueel organiseren. Verder moet de kantoorinrichting medewerkers ondersteunen in hun werk. Technologie en interieurarchitectuur spelen daarbij een belangrijke rol.”

Toen de coronacrisis uitbrak, bevond Telenet zich midden in een agile transformatie. Teams werken wendbaar en in kortere cycli met concrete doelstellingen. “Ik heb het gevoel dat dat ons sterk heeft geholpen toen iedereen plots moest thuiswerken. Door de continue check-ins behouden we ook vanop afstand de connectie en kunnen teams zeer goed samenwerken.”

Is jouw werkgever ook bezig met nieuwe manieren van werken? Laat hem het document “Baanbrekende Werkgever” ondertekenen en zo bewijzen dat de medewerkers centraal staan.

Nieuwe evenwichten

De inburgering van het hybride werken, betekent ook dat nieuwe evenwichten nodig zijn, vindt Kris. “Denk maar aan het welzijn van medewerkers, de work life balance, de connectie tussen medewerkers en de bedrijfscultuur, de productiviteit en de efficiëntie.”

Hoe dat evenwicht eruitziet, hangt ook af van de doelgroep. “Voor het onthaal van een nieuwe medewerker, kan het team afspreken om met z’n allen drie dagen op kantoor werken. Of neem onze collega’s die graafwerken en werven opvolgen. Zij zijn uiteraard veel op de baan. Maar in de toekomst zouden zij eventueel terechtkunnen in sommige van onze winkels. Daar is soms voldoende ruimte achter de schermen om een klein kantoor of een brainstormruimte in te richten. Zo krijgen ook deze Telenet-medewerkers een plek dichtbij om hun mails te checken, een document af te drukken of een koffie te drinken.”

Maatschappelijke rol

“Het Charter Baanbrekende Werkgever beschrijft exact de uitdagingen die wij ook ervaren”, zegt Kris. “Telenet wil absoluut een maatschappelijke rol spelen. Als telecomspeler zitten we midden in het momentum van het hybride werken. Snel internet is immers onmisbaar.”

“Ik vind het heel verrijkend om over de bedrijfsgrenzen na te denken. Niemand heeft een eureka-oplossing in petto en door samenwerking kunnen we elkaar helpen. De bedrijfswereld kan het voortouw nemen op vlak van het hybride werken, het verbeteren van de work life balance, minder onderweg zijn. Maar op vlak van groenere en alternatieve mobiliteit verwacht ik meer inspanningen van de overheid. Er is absoluut een vereenvoudiging van de fiscaliteit nodig. Die moet holistisch zijn en alle mobiliteitsaspecten dekken. Maar daarop moeten we niet wachten om zelf actie te ondernemen.”

Telenet is een voortrekker van het Charter Baanbrekende Werkgever. Dat geeft organisaties een kader en een bijkomende stimulans om doordacht in te zetten op hybride werken en mobiliteit. Is jouw organisatie ook een Baanbrekende Werkgever?

Baanbrekende werkgever is een initiatief van De Lijn, AMS en Jobat