“De kwaliteit van relaties gaat erop vooruit”
Foto: Bart Dewaele

Het nieuwe werken zit al langer in het DNA van Novartis. Maar de coronacrisis zorgde voor de echte doorbraak van doordacht hybride werken. Ook op vlak van nieuwe mobiliteit is de ambitie groot. Zo wil Novartis CO2-neutraal zijn in 2025.

“De coronacrisis zorgde voor een echte shift: het is de medewerker die kiest, niet de manager die alles bepaalt.” Dat vertelt Joachim Decock, head of People and Organisation van Novartis Belux. “Waar, hoe en wanneer je werkt is niet belangrijk, wel de output die je genereert en het resultaat dat je ermee bereikt. Choice with responsibility is het devies: de medewerker krijgt keuzevrijheid, maar ook verantwoordelijkheid.”

Autonomie

Productie- en labomedewerkers, maar ook commerciële functies hebben natuurlijk minder keuzemogelijkheden. Maar ook voor hen zoekt Novartis naar oplossingen, zegt Joachim. “Dat doen we bijvoorbeeld door flexibiliteit aan te bieden in hun rol. Of door een gebalanceerde inplanning op vlak van shifturen, zodat je makkelijker een zorgtaak kan opnemen of voor je kind kan zorgen.”

Teams hebben een grote mate van autonomie, dit zit echt ingebakken in de bedrijfscultuur. Wereldwijd zet Novartis in op unbossed leadership: dienend leiderschap dat zelfsturing van de medewerker en het succes van het team bovenaan zet.

Is jouw werkgever ook bezig met nieuwe manieren van werken? Laat hem het document “Baanbrekende Werkgever” ondertekenen en zo bewijzen dat de medewerkers centraal staan.

Mentale en fysieke gezondheid

De omslag naar het hybride werken vraagt de nodige ondersteuning, weet Joachim. “We lanceerden tijdens de coronacrisis tools voor de mentale en fysieke gezondheid. Daarnaast stellen we ook online leeromgevingen gratis ter beschikking. Dat doen we niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor hun familie en vrienden. Want ook op hen heeft het hybride werken een impact.”

Leidinggevenden spelen in dit hele verhaal een belangrijke rol. “Hoe ga je als people manager om met een autonoom team? Hoe ben je een authentieke leider die ervoor zorgt dat elk teamlid zich op z’n gemak voelt? Daarvoor hebben we specifieke leerprogramma’s.”

Uiteraard zorgt hybride werken voor nieuwe uitdagingen, maar daarvoor ziet Joachim oplossingen. “Innovatie gebeurt vaak spontaan. Maar je kan dat ook virtueel vormgeven, bijvoorbeeld met goede samenwerkingstools. Hybride werken betekent ook dat je die virtuele oplossingen kan combineren met echte ontmoetingen. Daarbij schenken we aandacht aan begeleiding van onze medewerkers, bijvoorbeeld om hun spontaniteit te vertalen in een digitale omgeving.”

CO2-neutraal bedrijf

“Novartis zet al langer in op duurzame mobiliteit”, zegt Joachim.” Als gezondheidsbedrijf is dat een logische keuze. We kunnen nog wel een versnelling hoger schakelen.”

Die hogere ambitie is nu ingeschreven in een wereldwijde aanpak. Novartis wil CO2-neutraal zijn in 2025 en uiteraard speelt mobiliteit daarin een belangrijke rol. Daarbij kijkt het bedrijf met een open vizier naar de toekomst. “Is de klassieke leasewagen nog een noodzaak of evolueren we naar mobiliteitsbudgetten? Stimuleren we carpooling? Gaan we mee in het verhaal van Mobility as a Service (MaaS)? Al die vragen liggen nu op tafel. De werknemer kan kiezen uit de mobiliteitsoplossingen die we aanbieden.”

Nieuw evenwicht

Voor Joachim is het niet meer dan logisch dat Novartis zich schaart achter het Charter Baanbrekende Werkgever. “Er wordt een nieuwe maatschappij vormgegeven en ook bedrijven hebben daarin hun verantwoordelijkheid. Als maatschappelijke speler in de farma- en life science-industrie willen we onze stempel mee drukken.”

De eigen medewerkers reageren alvast heel enthousiast. Voor artsen en zorgverleners is het soms wat aanpassen. Zij zijn vaak gewoon aan het persoonlijk contact met de vertegenwoordigers van Novartis. Maar ook op dat vlak heeft Joachim alle vertrouwen in een nieuw evenwicht tussen virtueel en face to face. “De kwaliteit van relaties zal erop vooruitgaan. Want je zal je bewuster afvragen hoe je elkaar wil zien en hoe je met elkaar zal omgaan.”

Novartis is een voortrekker van het Charter Baanbrekende Werkgever. Dat geeft organisaties een kader en een bijkomende stimulans om doordacht in te zetten op hybride werken en mobiliteit. Is jouw organisatie ook een Baanbrekende Werkgever?

Baanbrekende werkgever is een initiatief van De Lijn, AMS en Jobat