Ozongat boven Antarctica een van grootste en diepste van afgelopen jaren
Foto: rr

Het ozongat boven Antarctica heeft volgens wetenschappers zijn maximale omvang bereikt. Dit jaar is het ozongat een van de grootste en diepste gaten die in de afgelopen vijftien jaar werd waargenomen.

‘De recente waarnemingen bevestigen dat we door moeten gaan met het handhaven van het Montreal-protocol dat de uitstoot van ozonafbrekende chemicaliën verbiedt’, zegt Vincent-Henri Peuch, directeur van de Copernicus Athmosphere Monitoring Service (Cams).

De ozonconcentraties in de stratosfeer boven Antarctica zijn tot bijna nul gedaald op 20 tot 25 km hoogte. De diepte van de ozonlaag komt net onder de 100 Dobson-eenheden, ongeveer een derde van de gebruikelijke waarde wanneer er geen sprake is van een buitengewone gebeurtenis met het ozongat. Dat wordt toegeschreven aan een sterke, stabiele en koude polaire vortex.

Schadelijke chemicaliën

‘Er is veel variatie in de mate waarin ozongaten zich elk jaar ontwikkelen’, zegt Peuch. ‘Het ozongat van 2020 lijkt op dat van 2018, dat ook een vrij groot gat was. Toen het zonlicht de afgelopen weken terugkeerde naar de Zuidpool, zagen we een voortdurende aantasting van de ozonlaag in dit gebied.’

Het Montreal-protocol, uit 1987, moet de ozonlaag beschermen en verplicht de deelnemende landen om de productie van chemicaliën die schadelijk zijn voor de ozonlaag geleidelijk te stoppen. Het gaat onder meer om chloorfluorkoolstofverbindingen, die gebruikt worden in koelkasten en spuitbussen.

De ozonlaag werkt als een filter voor UV-straling van het zonlicht. Al decennialang ontstaat er boven Antarctica na de winter voor enkele maanden een ozongat.