‘Laatste kans’ voor Bouchez: parlementsleden hakken vanavond knoop door
Bouchez bij aanvang van de bijeenkomst Foto: Bart Dewaele

De top van de MR legt de beslissing over het voorzitterschap van Georges-Louis Bouchez in handen van de parlementsleden van de partij. Zij moeten vanavond uitmaken of hij kan aanblijven. ‘Er zijn grote fouten gemaakt.’

De partijtop zat sinds vanmorgen 9 uur tot bijna 14 uur vanmiddag bijeen voor een crisisberaad. Bouchez zelf zei voor aanvang dat er ‘geen reden tot ongerustheid’ is. Maar sommige kopstukken gaven onomwonden toe dat zijn ontslag wel op tafel lag.

Minister van Begroting Jean-Luc Crucke zei na afloop dat er ‘een einde is gemaakt aan het hypervoorzitterschap, om een kans te geven aan het voorzitterschap’. Hij spreekt van ‘een laatste kans’ voor Bouchez. ‘Er zijn verschillende voorstellen. Vanavond komt de parlementaire intergroep bijeen. Daar moet de beslissing vallen.’

Volgens Crucke heeft Bouchez op de partijraad wel mea culpa geslagen. ‘Er was een catharsis nodig. Een partij is een ploeg van mannen en vrouwen, en iedereen kan fouten maken. Hij weet dat hij er heeft gemaakt, en heeft zich daarvoor geëxcuseerd.’

De naam van Crucke circuleert overigens voor het geval dat Bouchez zou moeten aftreden. In dat geval zou Crucke al dan niet tijdelijk de rol van voorzitter op zich nemen.

Ongepaste beslissing

De directe oorzaak is dat Bouchez vorige donderdag voormalig federaal minister Denis Ducarme wou doorschuiven naar de Waalse regering, zonder medeweten van de ministers in die regering. Maar dat bleek niet mogelijk omdat het genderevenwicht in de Waalse regering anders verstoord zou zijn. De manier waarop Bouchez tewerk ging, stootte veel partijgenoten tegen de borst. Voor aanvang van de vergadering van maandag noemde Waals viceminister-president Willy Borsus dit nog een ‘ongepaste’ beslissing, ‘en ook niet de juiste’.

Hoe het verder moet met Bouchez, is onduidelijk. Zowat de volledige partijtop spreekt onomwonden van een vertrouwenscrisis en wil Bouchez geen beslissingen op zijn eentje meer laten nemen. Maar over wat er wel moet gebeuren, is op het partijbureau al uitzonderlijk lang gediscussieerd, en de beslissing ligt dus in handen van de parlementsleden.

Borsus stelde voor aanvang van de vergadering dat er ‘grote fouten zijn gemaakt’. ‘We moeten dat durven toegeven.’ Over de vraag of er een nieuwe voorzitter moet komen, zei Borsus onomwonden dat dit ‘een van de opties is die op tafel liggen’. Ook vier begeleiders aanstellen is voor hem mogelijk. ‘Er is een meer collegiale dynamiek nodig in de partij. Beslissingen moeten samen genomen worden.’

‘Niet trots dat ik liberaal ben’

De felste kritiek kwam vanmorgen wellicht van Ducarme zelf. ‘Dit kan niet blijven duren. Het beeld dat we nu aan de bevolking geven is dégueulasse. Op dit moment ben ik niet trots dat ik liberaal ben’, verwees hij naar de partijslogan ‘fier d’être liberal’. ‘De MR is zichzelf aan het kapotmaken’, zei hij.

Het voorstel om Bouchez onder curatele te stellen door vier partijkopstukken lijkt hem weinig realistisch. ‘Het zou in ieder geval een vreemd beeld geven. Je kunt moeilijk met zijn vijven naar een vergadering met de andere voorzitters trekken.’ Wat er wel moet gebeuren, is voor hem niet duidelijk. ‘We gaan nu bespreken hoe we eruit raken. Is dat met nieuwe voorzittersverkiezingen? Met een interimvoorzitter? Ik weet het niet, maar dit moet ophouden.’

Na afloop van de zitting zei Ducarme dat de partij nu ‘deze vreselijke periode achter zich moet laten. We moeten terug kunnen werken.’ Ook hij bevestigde hij dat de verzamelde MR-parlementsleden vanavond de beslissing moeten nemen.

Oud-minister van Mobiliteit Francois Bellot bleef meer op de vlakte. ‘Het is het recht van de voorzitter om de ministers te benoemen, maar hier lijkt het erop dat de beslissing helemaal alleen genomen is.’ Nieuwe voorzittersverkiezingen zijn volgens hem echter ‘niet aan de orde’.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig