Euthanasieproces: parket acht advocaat Van Steenbrugge schuldig aan laster
Advocaat Walter Van Steenbrugge.

Het openbaar ministerie is van oordeel dat advocaat Walter Van Steenbrugge zich schuldig gemaakt heeft aan laster tegenover de overste van de Broeders van Liefde René Stockman, omdat hij hem zonder bewijzen beschuldigde van tussenkomst om de euthanasiezaak van Tine Nys voor het hof van assisen te brengen.

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Het ‘euthanasieproces’ begon nadat een van de zussen van de vrouw een klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. Het gerecht onderzocht de zaak, maar de procureur des Konings in Dendermonde vorderde de buitenvervolgingstelling.

De raadkamer in Dendermonde oordeelde in 2016 om de artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep. Het parket-generaal vroeg daarna ook de verwijzing voor vergiftiging van Tine Nys en de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot uiteindelijk eind 2018 om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging.

Bocht van 180 graden

Van Steenbrugge, de advocaat van de uitvoerende arts, kondigde voor het hof van assisen aan dat hij René Stockman wou oproepen als getuige. ‘Hoe kon het dat het openbaar ministerie een bocht van 180 graden gemaakt heeft? Dat is cruciaal voor ons. Onze cliënt heeft van een bevriende arts gehoord dat Stockman aan de basis ligt van de ommezwaai zeven jaar na de feiten’, zei Van Steenbrugge toen.

Ook in zijn pleidooi verwees Van Steenbrugge naar ‘ongeoorloofde tussenkomsten’, maar het openbaar ministerie bestempelde die beweringen als ‘compleet van de pot gerukt’. Van Steenbrugge vroeg ook in een brief aan het parlement een onderzoek naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces. Van Steenbrugge werd rechtstreeks gedagvaard door Stockman, en het parket is nu van oordeel dat de advocaat zich schuldig maakte aan laster.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig