Wil je werken bij de politie of de brandweer? Vind de juiste opleiding en oefen voor de selectietesten
Foto: Brusafe – Jobat

Het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering van Brusafe informeert kandidaten over bestaande veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen. Hier kun je ook trainen voor de toelatingsexamens.

Brusafe is de regionale school voor veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen. Het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (COR) maakt hier ook deel van uit. Zij begeleiden kandidaten naar een voor hen geschikte opleiding en adviseren over de verschillende beroepen binnen veiligheid, preventie en hulpdiensten. Preventie en veiligheid is meer dan alleen politie- en brandweerpersoneel. In de praktijk heeft iedere gemeente ook verschillende personen in dienst die zorg dragen voor de lokale veiligheid. Iedereen kent de ordehandhavers, maar er zijn ook buurt- en straatbemiddelaars, sociaal werkers en buurtsportcoaches of personen die belast zijn met het voorkomen van gewelddadige radicalisering. In totaal zijn er zo’n vijftien minder bekende beroepen die door het Oriëntatiecentrum worden belicht. Je kan terecht op de locatie in Haren en bij het Beroepenpunt van Brussel (La Cité des métiers) tijdens de spreekuren (tijdelijk opgeschort vanwege de gezondheidscrisis).

Een nauwe samenwerking met de wervers

Hét sterke punt van het Oriëntatiecentrum is zijn nauwe betrokkenheid met de professionals. Het Centrum ligt in hetzelfde gebouw als de vier scholen die samen Brusafe vormen. Zo kan een kandidaat, die bijvoorbeeld geïnteresseerd is in het beroep van hulpverlener, direct met de docenten en de professionals spreken en nauwkeurige antwoorden op zijn/haar vragen krijgen.

Daar komt bij dat het Oriëntatiecentrum samenwerkt met de wervers. De rijkspolitie, de SIAMU en de 19 gemeentes van Brussel sturen hun vacatures naar het rekruteringscentrum en deze worden op de website van het centrum gepubliceerd. Naast de personeelswerving kan men dankzij deze samenwerking ook zien wanneer de volgende wervingscampagnes voor de politie plaatsvinden en wat de nodige vaardigheden zijn voor de job. Dit is belangrijke informatie om de kandidaten op de juiste manier te begeleiden.

Interesse in een job in veiligheid, preventie of bij de hulpdiensten van Brussel? Het Oriëntatiecentrum helpt je op weg!

Een gratis training voor de selectietesten

De tweede missie van het Oriëntatiecentrum van Brusafe is kandidaten helpen bij hun selectietesten. Voorlopig enkel voor kandidaten die bij de politie solliciteren, maar deze ondersteuning wordt binnenkort ook beschikbaar voor kandidaten die bij de brandweer solliciteren. Het principe is eenvoudig: de kandidaten nemen deel aan verschillende testsimulaties, die ze daarna met hun begeleider analyseren. Bij deze evaluatie kunnen werkpunten van een kandidaat worden vastgesteld, waarna bekeken wordt hoe deze weggewerkt kunnen worden. Het centrum is op die manier partner van het CEFIG dat vooropleidingen biedt voor de toelatingsexamens van politieopleidingen. “Wij zijn er niet om het goede antwoord aan de kandidaat te geven of om hem/haar te programmeren. Wat we willen is ze zoveel mogelijk kansen geven zodat ze worden aangenomen, maar wij zijn geen vervanging van de selectie,” onderstreept Natacha Simonetti, manager van het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering.

De simulaties zijn er ook om de kandidaten te trainen en gerust te stellen over het verloop van een test. Het centrum organiseert bijvoorbeeld namaak commissies, om te oefenen voor de eindtest in de selectieprocedure bij de politie. Opleiders van de school nemen hierbij in uniform een oefenmotivatiegesprek af. Vóór de pandemie was het ook mogelijk om het fysieke parcours uit te proberen in de kazerne van Etterbeek. “Het is voor de kandidaten een geruststellend idee om het parcours één of twee keer te kunnen testen. Zo wordt de test minder geheimzinnig en kan iemand zich in gedachten op het parcours voorbereiden” legt Natacha Simonetti uit.

Alle diensten van het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering zijn gratis. Voorlopig wordt er op afstand gewerkt.

Bekijk hier alle info over een job in de veiligheid, preventie of bij de hulpdiensten van Brussel.