Abortusvoorstel komt op de lange baan
Joachim Coens (CD&V) vond het thema abortus steeds een breekpunt. Foto: belga

CD&V kan op twee oren slapen. Het huidige abortusvoorstel verhuist naar de Griekse kalenden.

De woorden ‘consensus’ en ‘wederzijds respect’ staan centraal. De regering engageert zich om een ‘multidisciplinair team van experts’ de opdracht te geven om de huidige ethische wetgeving ‘te evalueren, te toetsten aan de praktijk, de lacunes te evalueren en voorstellen tot aanpassing uit te werken’. Nadien handelen de regeringspartijen ‘in consensus’.

Het hangende abortusvoorstel komt op de lange baan. Ook hier gaan wetenschappers aan het werk om de noodzaak van de verlenging van twaalf naar achttien weken te onderzoeken. Zo is er weinig bekend over de beweegredenen en het aantal vrouwen dat jaarlijks voor een zwangerschapsafbreking naar Nederland trekt. De paars-groene partijen verzekeren CD&V dat er niet over het voorstel zal worden gestemd, tenzij in consensus over een alternatief.

Meer algemeen wil de regering ‘wetenschappelijke vrijheid en fundamentele rechten’ met elkaar verzoenen en versterken. Daarom worden ‘nieuwe ethische evenwichten’ gezocht op domeinen zoals privacy, bio-ethiek, robotica en artificiële intelligentie.