De coronacommissaris zet de bakens uit
Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De nieuwe regering zet het huidige coronabeleid verder. Nieuw is de aanstelling van een coronacommissaris en het uitwerken van een noodplan voor volgende epidemieën.

De regering-De Croo stelt voor een periode van minstens een jaar een coronacommissaris met bijhorende equipe. Wetenschappelijke experts, waaronder infectiologe Erika Vlieghe (UZ Antwerpen) pleitten daar al langer voor, om eenheid van commando te verzekeren.

Welk profiel de regering voor ogen heeft, staat niet in het regeerakkoord. Al lijkt de summiere functieomschrijving eerder op het lijf van een ambtenaar geschreven: de commissaris moet ‘de afstemming van het gezondheidsbeleid van de federale overheid en dat van de deelstaten verzekeren’.

‘Wij hadden inderdaad om een coronacommissaris gevraagd, om eenheid van commando te verzekeren’, zegt epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). ‘Maar de vraag is welk mandaat hij of zij krijgt: kan hij of zij echt beslissingen nemen, of alleen advies geven.’

De coronacommissaris wordt bijgestaan door een ‘inter- en multidisciplinair wetenschappelijk comité’. Mogelijk bereidt dat comité wetenschappelijke adviezen in de diepte voor, die dan bekrachtigd worden door de evaluatiecel Celeval, momenteel het hoogste adviesorgaan. Al is nog niet duidelijk hoe de verhouding tussen dat comité en Celeval precies zal zijn.

Celeval blijft in elk geval bestaan, met dezelfde opdracht: ons zoveel als mogelijk laten terugkeren naar het normale sociale en economische leven. Ook een rijk socio-cultureel leven, mét evenementen, maakt daar deel van uit.

Geen ommezwaai

De regering-De Croo kiest niet voor een ommezwaai in het coronabeleid. Het regeerakkoord bouwt verder op de huidige strategie, met onder meer het veelvuldig testen, de contactopsporing, een strategische voorraad aan beschermingsmaterialen en de ondersteuning van huisartsen en ziekenhuizen.

In het akkoord wordt ook al gedacht aan de volgende epidemieën. Er wordt een ‘generiek pandemisch noodplan’ opgericht, met onder meer een sterk beveiligde virusbank. Er wordt ook gedacht aan een mobiel laboratorium dat wereldwijd virusstalen kan analyseren en analyseren. Dat moet onderzoek en farmaceutische oplossingen versnellen.

Zowel de virusbank als het mobiele lab stonden al in het investeringspact van de regering-Michel, maar werden na de val van de regering nooit uitgevoerd. ‘Het is belangrijk om niet alleen op covid-19 te focussen’, zegt Van Damme. ‘Zowel de virusbank als het labo moeten toelaten om sneller te schakelen.’