De partituur is geschreven, nu moet het orkest worden samengesteld. De Vivaldi-partijen hebben mekaar inhoudelijk gevonden. Wie welke rol krijgt in de regering, is nog niet duidelijk.

Na 493 dagen is er eindelijk een nieuwe regering in zicht. De zeven partijen van de Vivaldi-coalitie hebben vanochtend, na een marathonvergadering die dinsdagochtend begon, een inhoudelijk akkoord bereikt. De sherpa’s nemen de tekst nu een laatste keer door, zodat die zo snel mogelijk de deur uit kan. Vanavond moeten de leden van de partijen nog hun finale goedkeuring geven via partijcongressen, al dan niet digitaal.

De laatste knoop die moet worden ontward, is de verdeling van de bevoegdheden. De belangrijkste vraag - wie de premier mag leveren - is intussen al ingelost: het wordt een regering-De Croo, en geen regering-Magnette. De twee coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open VLD) lonkten nochtens allebei naar het premierschap. Toch werd daarbij wel altijd aangenomen dat De Croo de beste kaarten had en Magnette vooral mikte op een ultieme toegeving als hij de post zou moeten ‘lossen’.

Bij het verlaten van het Egmontpaleis zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert dat hij erg tevreden was met het regeerakkoord en de deal voor de begroting. ‘Na zestien maanden stilstand komt er nu eindelijk opnieuw een regering met een meerderheid.’ Ook CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten was opgetogen. ‘Ik ben blij dat we met de zeven partijen een programma hebben kunnen maken dat volgens mij een centrumprogramma is. We hebben oog voor wie het lastig heeft, zeker door corona. Maar ook voor ondernemers.’

Verherstraeten stond CD&V-voorzitter Joachim Coens bij tijdens de onderhandelingen. Zijn naam gaat over de tongen als kandidaat voor het vicepremierschap. Bij de MR lijkt Sophie Wilmès, die het premierschap moet lossen, een certitude als vicepremier.

5,3 miljard nieuw beleid en investeringen

Uit de eerste inhoudelijke details die naar buiten komen, blijkt dat er 5,3 miljard euro naar nieuw beleid gaat. Daarvan gaat 3,3 miljard euro naar nieuw beleid, aangevuld met een miljard aan investeringen en nog een extra miljard voor tijdelijke maatregelen.

Het budget van de gezondheidszorg zal jaarlijks 2,5 procent stijgen boven op de index en de laagste uitkeringen gaan omhoog. Er komen ook forse investeringen in het spoor, digitalisering en veiligheid. Wat veiligheid betreft, kost niet alles geld. Zo zou er een snelle procedure voor winkeldiefstallen komen om recidive te voorkomen.

De partijen streven ernaar om de minimumpensioenen tegen het einde van de legislatuur op te trekken naar 1.500 euro, ook voor zelfstandigen. Daar is een budget van 1,3 miljard (van de 5,3 miljard aan nieuw beleid) mee gemoeid. Met het geld uit de welvaartsenveloppe (die buiten dat pakket valt) meegeteld, kunnen de pensioenen rekenen op twee miljard euro.

Om het ondernemerschap te stimuleren wordt de maatregel verlengd waarbij er geen sociale lasten betaald moeten worden op de aanwerving van een eerste werknemer. Volgens Lachaert is het aandeel nieuwe belastingen ‘minimaal’. ‘We moeten nu één of twee jaar focussen op de relance en het bestrijden van de crisis.’ Zo wordt het btw-tarief van 6 procent voor afbraak en heropbouw van een woning uitgebreid naar het hele Belgische grondgebied. Er komen ook maatregelen om ervoor te zorgen dat wie werkt, netto meer overhoudt. Kinderopvang zou goedkoper worden.

Rijbewijs met punten

Een opvallende maatregel is de invoering van het rijbewijs met punten voor automobilisten die herhaaldelijk zware verkeersovertredingen begaan. Bedrijfswagens moeten tegen 2026 trouwens emissievrij zijn. Nieuw is ook dat het geboorteverlof wordt verdubbeld. In plaats van 10 dagen krijgen nieuwe ouders nu recht op 20 dagen. Op het vlak van migratie wordt er voortgewerkt aan een efficiënter terugkeerbeleid en willen de zeven partijen transmigratie aanpakken. Tegen 2024 wordt door twee ministers een nieuwe staatshervorming voorbereid.

Aan inkomstenzijde was al duidelijk dat er een taks komt voor de Gafa-internetgiganten Google, Amazon, Facebook en Ali Baba. Er zou ook een minimumtaks voor bedrijven komen.