Regering moet zoektocht naar top waakhond overdoen
Veronique Thirion kreeg gelijk van de Raad van State. Foto: Photo News

De auditeur­-generaal van de concurrentiewaakhond BMA mag zich wel kandidaat stellen voor een nieuw mandaat.

De Raad van State schorst de clausule die belette dat de kandidaten uit 2018 zich opnieuw konden aanmelden voor een topjob bij de Belgische concurrentiewaakhond, zo vernam onze redactie. ­Véronique Thirion, de auditeur-generaal, was tegen die verbodsbepaling naar de Raad van State getrokken.

Het belangrijkste onderzoek dat Thirion en haar team nu voeren, is dat naar de kartelvorming in de beveiligingssector. In die zaak is Jean-Paul Van Avermaet (ceo van Bpost) een van de hoofdverdachten en werd al een officiële inbreukprocedure gelanceerd.

Minister van Economie, Nathalie Muylle (CD&V), moet het arrest in het Staatsblad publiceren. Dat betekent dat de huidige zoektocht, die tot vandaag 30 september liep, moet worden overgedaan. De omstreden procedure (DS 26 september) werd in alle stilte in augustus door Muylle en de FOD Economie gelanceerd, met daarin een bepaling die inhield dat bijvoorbeeld de huidige auditeur-generaal zich niet langer kandidaat mocht stellen voor een nieuw mandaat.

Dat was bijzonder omdat Thirion in de eerste ronde, die in 2018 net voor de val van de regering-Michel gelanceerd was, wel was ingegaan op de oproep tot kandidaatstelling.

Er werd ook een nieuwe voorzitter voor de BMA gezocht in opvolging van Jacques Steenbergen. Dat leverde telkens twee kandidaten op, respectievelijk voor auditeur-generaal en voorzitter. De vier hadden wel te horen gekregen dat er punten van verbetering waren. Afgelopen augustus besloot Muylle een nieuwe procedure te lanceren. Ze verbood de kandidaten van 2018 om mee te solliciteren. De Raad van State schorst die bepaling nu.

‘BMA op de kaart gezet’

De vraag blijft hoe die ondertussen geschorste clausule tot stand kwam. Thirion, die de jongste zeven jaar het mandaat bekleedde, bracht efficiëntie in de organisatie en boekte resultaten. Ook Jacques Steenbergen, de voorzitter van de BMA zei vrijdag nog dat ‘Thirion de BMA op de kaart heeft gezet’.

De post van auditeur­-generaal is belangrijk bij de concurrentiewaakhond. Hij houdt ook een rol van aanklager in. De aanklager is de effectieve waakhond die beslist welke onderzoeken worden opgestart en wie beboet wordt voor verboden marktafspraken.

De Belgische toezichthouder heeft veel minder middelen en mensen dan de Nederlandse, Duitse, Britse of Franse. Het kleinere Belgische team verliest ook veel tijd met onderzoeken naar marktconcentratie door fusies, waardoor er weinig middelen overblijven om inbreuken op de eerlijke concurrentie op te sporen. Maar bijna alle inbreukdossiers die Thirion opstartte, wist ze te slechten met een schikking, waarbij de zondaars schuld bekenden. Daardoor konden tijd en middelen vrijgemaakt worden voor nieuwe onderzoeken en werden aanslepende procedures vermeden.

Véronique Thirion wenste niet te reageren.