De onderhandelaars over een nieuwe regering bereikten voor maandagnacht nog geen akkoord. In de loop van de nacht was er geen plenaire vergadering meer met de zeven betrokken partijen. Tegen dinsdag 09.00 uur bereiden de formateurs een synthesevoorstel voor over de begroting. Dat werd uit verschillende bronnen vernomen.

De onderhandelaars van liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten zaten al sinds maandagmorgen 10.00 uur samen in het Egmontpaleis in Brussel. Verwacht werd dat ze meteen de gesprekken over de begroting zouden aanvatten, het sluitstuk van het regeerakkoord, maar dat bleek niet te kloppen.

Het heikele thema werd pas om 20.00 uur aangesneden, na het bezoek van de formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette aan het Paleis, maar ook dat ging niet om een plenaire vergadering. In plaats van onderhandelingen met alle partijen rond de tafel, kozen de formateurs voor bilaterale gesprekken met de partijen afzonderlijk.

Bij verschillende bronnen valt te horen dat er maandagnacht geen plenair gesprek meer zou zijn over de begroting, maar dat de formateurs een voorstel van synthese uitwerken. Dat zullen ze vanaf dinsdag 09.00 uur voorleggen om te bespreken. De tijd dringt indien de onderhandelende partijen tegen 1 oktober een regering willen hebben. Naast de begroting moet ook het volledige regeerakkoord nog een tweede lezing krijgen. En nadien moet het akkoord groen licht krijgen van de zeven partijcongressen en moeten de bevoegdheden in de nieuwe ploeg nog worden verdeeld.