Tijdelijke werkloosheid voor ouders wanneer school sluit
Foto: fvv

Ouders van kinderen die in quarantaine moeten omdat (een deel van) hun school of crèche sluit door corona, zullen voortaan een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid door overmacht. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft daarvoor maandag artikelsgewijs het licht op groen gezet. Op vraag van de N-VA komt er wel nog een tweede lezing alvorens de tekst naar de plenaire Kamer kan verhuizen.

Als een kind vandaag in quarantaine moet na contact met een besmette persoon, kunnen de ouders met een attest van de dokter naar de werkgever stappen, waardoor ze op tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst. Wat nog niet geregeld was, is de situatie waarin een kind preventief in quarantaine moet omdat de hele school of crèche – of een deel ervan – wordt gesloten door corona. Het is een situatie die ouders hoofdbrekens bezorgt, omdat ze van de ene op de andere dag opvang moeten regelen.

De zeven zogenaamde Vivaldi-partijen (PS, SP.A, Open VLD, MR, Ecolo, Groen en CD&V) dienden daarom een voorstel in waardoor ouders een beroep zouden kunnen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door covid-19, en dat met een attest van de school of crèche.

Volgens de initiatiefnemers werkt dat systeem sneller, omdat het onmiddellijk kan worden aanvaard, en flexibeler, omdat het meteen voor de periode van het attest kan gelden. Bovendien is de vergoeding gunstiger dan in het ouderschapsverlof, omdat de werknemer kan rekenen op 70 procent van het loon, de dagvergoeding en een eventuele vergoeding van de werkgever.

Het is de bedoeling dat het systeem ingaat vanaf 1 oktober, al kan de plenaire stemming pas later plaatsvinden. De volgende regering krijgt ook de mogelijkheid om de maatregel na 31 december te verlengen.

N-VA: ‘Onvoldoende fijnmazig’

De N-VA keurde de maatregel niet goed. Björn Anseeuw stelde zich vragen bij de kostprijs, maar vond die ook onvoldoende fijnmazig. Anseeuw wijst erop dat de maatregel als ‘een recht’ wordt ingeschreven, waardoor het er ook is voor situaties die op zich geen probleem vormen. Hij haalde het voorbeeld aan van een kerngezonde zestienjarige die zonder problemen alleen zou kunnen thuisblijven, maar van wie de ouders nu ook zouden thuisblijven.

Nahima Lanjri (CD&V) was het daar niet mee eens. ‘Ik ben ervan overtuigd dat niet elke ouder dat zal doen. Er blijft immers loonverlies. Er speelt ook een stuk gezond verstand en vertrouwen’, aldus Lanjri. Ook Evita Willaert (Groen) benadrukte dat de ingreep een oplossing biedt voor een reëel probleem voor veel ouders.