‘Korte vervangingen van leerkrachten komen in het gedrang’
Foto: AFP

Door de coronacrisis is het voor basisscholen moeilijker om een vervangleerkracht te vinden voor een korte periode. Daarvoor waarschuwt Loes Vandromme, onderwijsexpert voor CD&V in het Vlaams Parlement. ‘We moeten dringend de mogelijkheid tot vervangen versterken’, zegt ze.

Sinds de start van het schooljaar krijgen veel basisscholen in Vlaanderen te maken met afwezigheden van leerkrachten. Door de coronamaatregelen moeten zij dikwijls thuisblijven door ziekte, door de quarantainemaatregelen of omdat iemand in de familie die ziektesymptomen heeft. Zo loopt het aantal afwezige leerkrachten op. Voor afwezigheden vanaf tien aansluitende werkdagen kan de school zonder meer vervangen. De lerarenplatforms – of tijdelijk aangestelde leerkrachten – vangen langlopende afwezigheden op.

Kleine pot van vervangingsleerkrachten

Maar voor kortere afwezigheden is de mogelijkheid om te vervangen beperkt. Basisscholen beschikken daarvoor over een kleine ‘pot’ van vervangingseenheden. ‘Maar die pot volstaat niet’, zegt Vandromme. ‘Sommige basisscholen laten nu al weten dat ze de eerste drie weken van het schooljaar al meer dan de helft van die pot hebben opgebruikt.’

Vanaf 1 oktober duurt een quarantaineperiode bovendien nog maar zeven dagen, waardoor ze nog vaker een beroep zullen moeten doen op de ‘pot’ van de korte vervangingen.

Bijkomend probleem is dat bepaalde regio’s in Vlaanderen vandaag al te kampen hebben met een tekort aan leerkrachten. Sommige leraren zitten thuis omdat ze tot een risicogroep behoren. ‘In andere schooljaren voegden scholen dan klassen samen om korte afwezigheden op te vangen. Nu, in coronatijden is dat niet evident. De grootte van de klassen en de grootte van de locaties die men ter beschikking heeft, maken dit op veel scholen onmogelijk. Nu kijkt men naar zorgcoördinatoren om vervangingen te doen, wat ten koste gaat van een sterk zorgbeleid waarop de minister van onderwijs wil inzetten,’ zegt Loes Vandromme.

Nood aan flexibel systeem

Ze pleit voor een flexibel systeem om korte vervangingen mogelijk te maken: ‘Als we één ding geleerd hebben uit de eerste coronagolf in maart, is het dat de sluiting van de scholen een enorme impact heeft gehad op leerlingen én leerkrachten. Het is net dankzij vervangingen bij korte afwezigheden dat we vandaag de scholen zo veel mogelijk kunnen openhouden. We moeten de scholenbesturen via een voldoende flexibel systeem de mogelijkheid geven om afwezige leerkrachten te vervangen.’