Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft toenemen, maar het tempo lijkt volgens viroloog Steven Van Gucht de voorbije drie dagen lichtjes af te nemen. Hij roept studenten op om de basisregels te volgen en zo de verspreiding van het virus tegen te gaan.

‘We zien intussen een negentiental dagen een toename van het aantal besmettingen’, zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. ‘De cijfers blijven stijgen, maar het tempo lijkt de voorbije drie dagen lichtjes af te nemen. Het is enkel met de inzet van iedereen dat we de curve kunnen stabiliseren.’

Van Gucht noemt het opvallend dat bij de tien- tot twintigjarigen proportioneel het hoogste aantal besmettingen wordt opgetekend, nauw gevolgd door de twintig- tot dertigjarigen. ‘De meeste besmettingen in die eerste categorie stellen we niet zozeer vast bij de schoolgaande jeugd, maar bij jongvolwassenen die de middelbare school verlaten hebben. Bij de achttienjarigen tekent zich een duidelijke piek af. Deze stijging heeft mogelijk ook te maken met de terugkeer uit jeugdkampen, Portugal, Frankrijk, ook een uitbraak in een asielcentrum en tal van andere besmettingshaarden.’

Naast die evolutie ziet hij nog steeds een belangrijke toename bij de oudere generaties.

De ziekenhuisopnames gaan voor de achttiende dag op rij omhoog. Gisteren waren er 69 nieuwe opnames in een dag, het hoogste aantal sinds 20 mei. ‘De huidige cijfers wijzen op een verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnames om de tien dagen. Dat betekent dat we begin oktober aan een honderdtal nieuwe opnames per dag kunnen zitten.’

Een op de drie nieuwe opnames vindt volgens Van Gucht plaats in Brussel, gevolgd door Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Antwerpen en Luik.’

De sterftecijfers fluctueren rond de drie overlijdens per dag. ‘Het blijven lage aantallen, maar we merken een lichte stijging met de week ervoor.’

Griepachtige klachten

De stijgende cijfers worden bevestigd door een netwerk van huisartsen die voor Sciensano wekelijks gegevens verzamelen. ‘Sinds begin september zien deze artsen een sterke stijging van het aantal raadplegingen voor griepachtige klachten. Ondertussen noteren ze 64 raadplegingen voor zulke klachten per 100.000 inwoners in de voorbije week. Deze stijging is zo sterk dat ze de drempel van de griepepidemie reeds overschreden heeft. Op dit moment circuleert echter nog geen griepvirus. Wel zien we dat 21 procent van deze patiënten positief test voor het coronavirus. In augustus was dat 12 procent. 25 procent van de covid-19-patiënten bij de peilartsen gaf aan dat ze gereisd hadden in de voorbije twee weken. Het is niet zeker dat ze het virus hebben opgelopen hebben op reis. Maar het doet vermoeden dat een deel van de besmettingen deels te wijten was aan terugkerende reizigers. Dat effect is stilletjes aan het wegebben.’

Studenten

Van Gucht waarschuwt nu de studenten. ‘We moeten voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. De start van het academiejaar is daar een belangrijk element in. Er gaan veel studenten samenkomen in de steden, dat creëert een nieuw en zeer dicht netwerk voor het virus om te verspreiden.’

Volgens de viroloog spelen de studenten een belangrijke rol in de controle van het virus naar de gemeenschap toe. ‘Het is zeer belangrijk dat ze de basisregels goed blijven opvolgen, en de voorschriften die de universiteiten en hogescholen hebben opgesteld.’

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, haalde een onderzoek aan waaruit blijkt dat de respondenten zich bewust zijn dat het de verkeerde kant uitgaat. 57 procent vreest verregaande maatregelen, zegt hij. Stevens roept opnieuw iedereen op om zijn gedrag aan te passen. ‘Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig