Gerechtsdeurwaarders waarschuwen voor mails met valse facturen

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) waarschuwt voor een valse mail die in omloop is. In die e-mail wordt door een bepaalde gerechtsdeurwaarder gedreigd met een beslaglegging indien een openstaande som niet wordt betaald. De NKGB raadt ten stelligste af om hierop in te gaan en vraagt om melding te maken van deze valse mail.

In de afgelopen week kreeg de NKGB honderden ongeruste personen aan de lijn over een e-mail waarin ze worden aangemaand om een openstaande factuur te betalen. Zo niet, zou beslag volgen. ‘Het gaat hier om een flagrante poging van fraude. De zogenaamde gerechtsdeurwaarder “Lucas Jacobs” en “Johan Peeters” maken geen deel uit van het Belgische korps van gerechtsdeurwaarders’, meldt de NKGB.

Mensen die deze e-mail ontvangen, worden aangemaand om er melding van te maken bij het nationaal meldpunt of een klacht in te dienen bij de politie.

De NKGB geeft ook nog enkele vuistregels mee om in het achterhoofd te houden. Bij twijfel of de persoon in kwestie wel degelijk het ambt van (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder in België mag uitoefenen, kan je dat nakijken op de website www.gerechtsdeurwaarders.be. Bij een mail of brief van een gerechtsdeurwaarder moet de naam van de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder, zijn contactgegevens en de betrokken schuld vermeld zijn.

De NKGB raadt aan nooit te betalen indien er gevraagd wordt om op een buitenlandse rekening te storten, want elke Belgische gerechtsdeurwaarder moet immers een Belgisch rekeningnummer hebben.