De coronacijfers in ons land blijven stijgen. Vooral onder tieners en twintigers circuleert het virus sterk, al stijgen ook de cijfers onder vijftigplussers. ‘We verwachten in de toekomst meer ernstige gevallen’, waarschuwt het Nationaal Crisiscentrum. ‘Respecteer de zes gouden basisregels.’

‘Geen paniek’, sprak Boudewijn Catry van Sciensano vandaag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. De cijfers die hij voorlas waren echter weinig hoopgevend. Zo werden de afgelopen week gemiddeld 1.196 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat is een toename met 62 procent. De toename lijkt ook aan te houden, al staat maandag 14 september geboekstaafd als voorlopig hoogtepunt van de tweede golf. Toen werden 1.717 besmettingen genoteerd. De weekgemiddelden liggen nu dubbel zo hoog als midden augustus.

Het virus circuleert momenteel vooral onder jongeren. De leeftijdsgroep 10 tot 20-jarigen is momenteel oververtegenwoordigd en nadert de twintigers. ‘Tieners tekenen de laatste paar dagen de hoogste absolute aantallen op’, aldus Catry. Ook bij vijftigplussers stijgen de cijfers. Het Crisiscentrum verwacht in de toekomst dus meer ernstige gevallen.

De toenames zijn merkbaar over het hele land: van 18 procent in Limburg tot 103 procent in Namen. In Luik is de toename drie keer zo hoog als bij de beginfase van de heropflakkering, elders is dat ‘maar’ dubbel zo hoog. Brussel staat momenteel aan kop met 241 bevestigde gevallen in de afgelopen week, gevolgd door Antwerpen met 221 nieuwe gevallen. Het virus circuleert daar even sterk als in augustus. De stad voerde op 29 juli een avondklok in om het virus te bestrijden.

Ook ziekenhuisopnames stijgen

Afgelopen woensdag werd met 45.000 een recordaantal testen afgenomen. De nationale positiviteitsratio bedraagt momenteel 3,7 procent en varieert van 1,7 procent in Limburg tot 7,6 procent in Brussel.

Catry wijst er bovendien op dat de toename in ziekenhuisopnames stijgt in lijn met de besmettingen. In de afgelopen week werden per dag gemiddeld 45 nieuwe patiënten opgenomen, dat is een toename van 48 procent. Op zaterdag 19 september werd opnieuw de kaap van 50 nieuwe opnames op één dag overschreden, met 51 nieuwe patiënten evenaren we zo opnieuw de cijfers van mei.

Voorlopig blijft het sterftecijfer met 2 tot 3 overlijdens per dag wel stabiel. ‘De toename van de ziekenhuisopnames vertaalt zich dus nog niet naar overlijdens’, aldus Catry.

Er is dus nog geen reden tot paniek, besluit het Nationaal Crisiscentrum. Catry moedigt de bevolking aan om zich strikt aan de basisregels te houden. ‘Alleen zo kunnen we het virus controleren. Dat hebben we begin augustus al aangetoond met de afbuiging van de curve’, klinkt het. Het gaat dan om de volgende zes gouden regels: beperk nauwe contacten, respecteer de hygiëne, houd afstand of gebruik een mondmasker wanneer dat niet mogelijk is, laat je activiteiten buiten of in goed geventileerde ruimtes doorgaan, volg de afgesproken regels over bijeenkomsten en, tot slot, wees extra waakzaam bij activiteiten met ouderen of kwetsbare personen.

Volste vertrouwen in studenten

De woordvoerder van het Crisiscentrum, Yves Stevens, wijst ook nog op Be Ready, het lessenpakket dat Sciensano heeft samengesteld. Dit pakket adviseert leerkrachten bij het onderwijs over het virus. Er werd een extra les over covid-19 toegevoegd.

De vragenronde bleef deze persconferentie beperkt tot één vraag: wat voor risico houdt de start van het academiejaar in? Daarover zijn de experts formeel. De start van een nieuw studiejaar gaat onvermijdelijk samen met nieuwe en meerdere contacten. Dat is een reëel risico voor verspreiding. ‘Maar,’ besluit het Crisiscentrum, ‘we hebben het volste vertrouwen dat studenten verstandig zullen omgaan met de regels.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in