Coens wil op CD&V-platform dialoog aangaan met kiezers
Joachim Coens Foto: BELGA

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil binnenkort met een digitaal participatieplatform rechtstreeks in dialoog treden met de kiezer. Ook niet-leden worden op die manier betrokken bij de keuzes die CD&V maakt.

Het platform werd zaterdag voorgesteld op de de eerste digitale Dag van de Afdeling voor lokale CD&V-afdelingen. Voor de 300 lokale CD&V-ploegen is het een jaarlijkse niet te missen inspiratie-, vormings- en uitwisselingsdag, maar door de coronamaatregelen was een fysiek treffen niet mogelijk.

‘Desalniettemin was het enthousiasme bij onze lokale mandatarissen bijzonder groot. In de loop van de dag zullen 700 deelnemers hun ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren’, zegt Coens.

Coalitievoorkeur

Tijdens de voorzittersverkiezingen had Joachim Coens al aangegeven dat hij de leden meer zou betrekken. Dit uitte zich in ledenbevragingen. Begin maart werd een bevraging uitgestuurd over de inhoudelijke prioriteiten in het regeerakkoord en werd gepolst naar mogelijke coalities.

In een andere bevraging werd eind maart gepolst naar persoonlijke ervaringen bij de coronacrisis. Begin juni werden de leden bevraagd over welke lessen ze uit de crisis trekken en over de inhoudelijke prioriteiten die het regeerakkoord volgens hen moet bevatten.

Niet-leden

Om burgers beter te betrekken bij het beleid werd zaterdag het digitaal participatieplatform voorgesteld waarmee leden, maar ook niet-leden binnenkort zullen betrokken worden bij de beleidskeuzes die CD&V maakt.

‘Afhankelijk van de actualiteit zetten we het digitaal platform in om stemmen te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar de mening van leden en niet-leden over standpunten en gaan we het debat aan over maatschappelijke thema’s’, besluit CD&V-voorzitter Joachim Coens.