Schenking aan goed doel vanaf volgende zomer niet meer belast
Foto: Photo: Tom Palmaers

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een hervorming van de erf- en schenkbelasting. Een aantal tarieven gaan omlaag of naar nul, wat het opzetten van fiscale constructies moet ontmoedigen. Zowel goede doelen als vrienden die erven winnen bij de maatregel.

De maatregel gaan in op 1 juli 2021. Dat is later dan aanvankelijk voorgenomen. Volgens de aanvankelijke timing moest de ‘vriendenerfenis’ al op 1 januari 2021 worden ingevoerd.

‘Enerzijds verlagen we de tarieven om aan een goed doel te vererven of te schenken naar 0 procent’, zegt minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). ‘Anderzijds maken we het fiscaal interessanter om een nalatenschap te geven aan beste vrienden. Dit doen we door het tarief voor de eerste 15.000 euro van 25 procent naar 3 procent te brengen’. Het nieuwe systeem treedt vanaf 1 juli 2021 in werking.

De Vlaamse regering heeft er bij haar start voor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. Zo stond de lancering van de ‘vriendenerfenis’ ingeschreven in het regeerakkoord. Daarnaast wil de regering het aantrekkelijker maken om te vererven of schenken aan een goed doel. ‘Het systeem moet vooral rechtvaardiger zijn. Altruïsme gaat voor op fiscale planning’, aldus Diependaele.

De huidige erf- en schenkbelasting voor goede doelen bedraagt tot op vandaag respectievelijk 8,5 procent en 5,5 procent. De hervorming van minister Diependaele verlaagt beide tarieven naar 0 procent.

‘Met deze tariefverlaging naar 0% verstrekken en herstellen we het zuiver altruïstisch element van de legaten’, licht minister Diependaele toe. ‘Veel Vlamingen hebben oprechte bedoelingen wanneer zij iets nalaten of schenken aan goede doelen. Vaak zijn mensen ook emotioneel betrokken bij een concreet goed doel. Zij willen graag dat specifieke goede doel een duwtje in de rug geven. Daarom is deze tariefverlaging naar 0 procent een goede zaak, zowel voor de Vlamingen als voor de goede doelen.’

Het nieuwe systeem is volgens minister Diependaele ook eerlijker voor de goede doelen zelf, want in de huidige regeling moesten zij de belastingen betalen.

Daarnaast maakt de regering dus ook werk van de zogenaamde ‘vriendenerfenis’. ‘We maken het mogelijk om een deel van je erfenis na te laten aan een ‘beste vriend’ aan het tarief van de eerste graad, met name 3 procent, in plaats van 25 procent. Deze tariefverlaging komt er voor de eerste schijf van 15.000 euro. Het maximum nettovoordeel bedraagt 3.300 euro’, licht minister Diependaele toe.

De hervorming van de erf- en schenkbelasting treedt in werking vanaf 1 juli 2021.

Verschillende ‘goede doelen’ reageerden zaterdag meteen positief op het nieuws. ‘Dat de Vlaamse regering het bestaande, hybride systeem van een duolegaat en zijn misbruiken wil aanpakken, vinden wij niet meer dan terecht’, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, in een persbericht. ‘Nog al te vaak wordt een duolegaat gebruikt om aan fiscale optimalisatie te doen in plaats van een goed doel te steunen. We juichen de beslissing omtrent dit duidelijker en direct systeem om een legaat aan een goed doel te schenken dan ook toe en we zijn verheugd dat de regering er op deze manier voor zorgt dat goede doelen financieel niet de dupe worden.’ Bij het huidige duolegaat gaat een deel van de erfenis naar een goed doel, waarbij die organisatie alle erfbelastingen moet betalen, ook die van de andere erfgenamen.

Het duolegaat blijft op zich ook na de hervorming mogelijk, zegt minister Diependaele daarover. Maar het zal geen fiscale optimalisatie meer opleveren voor de belastingfactuur van pakweg de neef of goede vriend. ‘Het duolegaat was uitgegroeid tot een techniek van fiscale planning. De gift aan het goede doel diende vaak louter om de erfbelasting voor de verre familie of de goede vriend maximaal beperken. Dat druist in tegen de geest van het systeem’, dixit de minister.

Ook dierenrechtenorganisatie Gaia juicht de hervorming toe. ‘Wij krijgen nul eurocent subsidies en zijn voor onze werking volledig afhankelijk van donaties, giften en legaten’, zegt Gaia-directeur Ann De Greef. ‘Wetende dat legaten een derde tot de helft van onze werkingsmiddelen uitmaken, maakt dit voor ons, en vooral voor de dieren, een wereld van verschil.’