Test Aankoop: ‘Enkel in VS en Duitsland grote som neergeteld om consumenten te vergoeden’
Foto: AFP

Op de vijfde verjaardag van het sjoemelsoftwareschandaal bij het Duitse autoconcern Volkswagen wacht de meerderheid van de betrokken voertuigeigenaars nog steeds op compensatie voor de geleden schade. Dat meldt consumentenorganisatie Test Aankoop vrijdag.

‘Alleen in de Verenigde Staten en in het thuisland van de constructeur, werden grote sommen neergeteld om consumenten te vergoeden’, aldus Test Aankoop, dat het niet pikt dat ‘een Belgische bestuurder in de ogen van Volkswagen minder waard is dan een Duitse’.

Volkswagen kwam in 2015 wereldwijd in opspraak toen bleek dat het bedrijf jarenlang had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselvoertuigen. Op de testbank zorgde het bedrijf er via software bewust voor dat zijn wagens minder stikstofoxide uitstootten dan wanneer ze werkelijk op de weg zouden rijden.

Test Aankoop knoopte daarom onderhandelingen aan met de autobouwer, om een compensatie af te dwingen voor de Belgische eigenaars van zo’n auto. ‘Na talrijke discussies in 2015 en 2016, besloten we in 2016 een collectieve rechtsvordering op te starten’, zegt Ivo Mechels, CEO van Euroconsumers en Test Aankoop. ‘Nadat de zaak ontvankelijk werd verklaard eind 2017 met een zogenaamd opt out - systeem waarbij we alle gedupeerden automatisch in rechte kunnen verdedigen, moet de zaak in een volgende fase ten gronde voorkomen, omdat Volkswagen niet bereid is om tot een onderhandelde oplossing te komen.’

Naast de Belgische rechtszaak, werden er ook class actions door zusterorganisaties van Test Aankoop in andere landen zoals Italië, Portugal en Spanje opgestart. ‘Ook daar blijven de bedrogen bestuurders vijf jaar na datum nog steeds verstoken van compensatie’, hekelt de consumentenorganisatie.

Begin dit jaar werd evenwel duidelijk dat Volkswagen ongeveer 830 miljoen euro op tafel legde om zijn Duitse klanten schadeloos te stellen. ‘Dit in navolging van een procedure die opgestart was door een Duitse consumentenvereniging’, aldus Test Aankoop. Voor zowat 260.000 mensen die aan de rechtszaak in kwestie hadden deelgenomen, werden compensaties uitbetaald gaande van 1.350 euro tot 6.257 euro.

‘Voor Volkswagen is een Duitse consument meer waard dan een andere terwijl het net de eengemaakte Europese markt is die er mede voor gezorgd heeft dat de fabrikant zo een sterke positie heeft kunnen bemachtigen’, klinkt het bij Test Aankoop.