Arbeid: praktijktesten als wapen voor sociale inspectie?
Foto: ANP

De Vivaldipartijen mikken op een tewerkstellingsgraad van 80 procent tegen 2030. Daarbij wordt volop naar de sociale partners gekeken om samen dat doel te bereiken.

Zo zal onderzocht worden hoe werknemers gemotiveerd kunnen worden om makkelijker naar een andere regio of sector te kijken om aan de slag te gaan. Niet overal is de vraag even groot.

Vorming en opleiding ...