Buitenlandse Zaken en Defensie: uitgesproken pro-Europese koers
De regering is voor internationale handel, en voor een Brexit-akkoord, al zullen daar sociale en milieustandaarden aan gekoppeld worden. Foto: getty images/bloomberg creative

De federale regering wil een uitgesproken pro-Europese koers varen, waarbij ze zich zal verzetten tegen internationale nationalistische tendensen.

De regering is voor internationale handel, en voor een Brexit-akkoord, al zullen daar sociale en milieustandaarden aan gekoppeld worden.

De Vivaldi-partijen sturen aan op het herbekijken van het migratieakkoord ...