Asiel en migratie: Vivaldi bouwt op internationale verdragen
België wil een ‘voortrekkersrol’ spelen in het Europese asielbeleid. Foto: ap

Van een versoepeling van het bestaande migratiebeleid is geen sprake. Wel schrijft het zich uitdrukkelijk in internationale verdragen in.

Vlaams Belang en de N-VA laten de invalshoek van de Groenen op asiel en migratie steeds rijmen op open grenzen. Daarvan is in dit ontwerpakkoord geen sprake. Het onderdeel loopt parallel met de eerdere ...