KU Leuven start op in code geel
Foto: FRED DEBROCK

De KU Leuven start de onderwijsactiviteiten dit academiejaar op in code geel. De UGent, UAntwerpen en UHasselt beslisten eerder om in code oranje op te starten. Ook de VUB schakelt na één week naar code oranje. Alleen op de campus in Diepenbeek zal code oranje gelden.

De KU Leuven volgt de beslissing van de universiteiten in Gent, Antwerpen en Hasselt niet om het academiejaar in code oranje te starten. Die wijziging van de andere universiteiten houdt onder meer in dat de capaciteit in de aula’s daalt van een op de twee naar een op de vijf.

De Leuvense universiteit behoudt, na lang beraad, dus code geel aan. Volgens de KU Leuven is het huidige systeem fijnmazig genoeg en is het niet nodig om over te schakelen naar oranje. Alleen de campus in Diepenbeek start op in oranje, laat de universiteit weten. Op campus Brussel zal de eerste week verlopen in code geel. Na één week schakelt de campus naar code oranje.

De campussen in Antwerpen en Gent blijven wel in code geel. ‘Daarmee volgt de KU Leuven het advies van de lokale crisiscellen’, klinkt het. ‘De universiteiten hebben altijd samen gepleit voor een fijnmazig model waarbij we de situatie campus per campus bekijken’, aldus rector Luc Sels. ‘Daarbij houden we rekening met de lokale situatie maar ook met de lokale opleidingen en hun specifieke noden. Van zodra de situatie zou veranderen, kunnen we snel schakelen.’

Bizarre situatie

De beslissing zal tot bizarre situaties leiden. KU Leuven is namelijk vertegenwoordigd in elke studentenstad. In Antwerpen, Gent of Kortrijk zal het dus zo zijn dat twee campussen – die soms slechts enkele honderden meters van elkaar verwijderd zijn – in een andere kleurcode opstarten.

De epidemiologische situatie dwong de drie universiteiten om af te wijken van de afspraken die in augustus gemaakt werden. Toen werd, onder meer door minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), gepleit om alle onderwijsniveaus in code geel te openen. Dat was al zo in het lager en het secundair. ‘De coronacijfers gaan opnieuw de verkeerde richting uit’, aldus de Antwerpse rector Herman Van Goethem. ‘Vooral bij jongvolwassenen neemt het aantal infecties sterk toe. En dat is de doelgroep van de universiteiten.’

Door over te schakelen naar code oranje ‘vermindert de circulatie van jongeren in de stad substantieel’. ‘De UAntwerpen is er goed voor 22.000 van de 50.000 studenten hoger onderwijs. Onze beslissing kan ertoe bijdragen dat het virus zich minder verspreidt en dat het secundair onderwijs niet verder moet inbinden’, aldus rector Herman Van Goethem in een mail die vannacht verstuurd werd.

De UGent start al zeker vier weken in code oranje. ‘Heel wat studenten ontvingen al hun lesrooster. De kans is zeer reëel dat dit eerstdaags zal moeten worden aangepast.’ Aan de UHasselt wordt voor onbepaalde duur overgeschakeld naar code oranje – vermoedelijk al zeker voor het eerste semester. De UHasselt startte, als kleine universiteit, de facto al op in oranje, maar doet dit nu ook officieel, bevestigt rector Bernard Vanheusden. ‘De kogel is door de kerk. Wij hebben sowieso al veel onderwijs in practica en kleine groepjes, dus het probleem is bij ons minder groot. Toch gaan we nu meer inzetten op het streamen van de colleges.’

De VUB besliste woensdag om te starten in code geel, zodat de onthaalmomenten normaal zouden kunnen doorgaan. Na één week wordt overgeschakeld naar code oranje. ‘De universiteit heeft als verantwoordelijkheid om de stijgende coronacijfers mee te bestrijden’, aldus rector Caroline Pauwels.