Tijdelijk werklozen krijgen volgend jaar toch volledig bedrag vakantiegeld
Voor volledig werklozen zullen de uitkeringen dit jaar niet dalen. Foto: Photo News

Iedereen zal volgend jaar zijn volledig vakantiegeld krijgen. Vakbonden en werkgevers hebben daar een akkoord over bereikt. Ze vragen wel dat de overheid bijspringt voor bedrijven in moeilijkheden.

Over dat vakantiegeld is al een tijd discussie. Om de koopkracht van werknemers te beschermen, werd eerder afgesproken dat dagen tijdelijke werkloosheid wel meetellen voor het recht op jaarlijkse vakantie. De werkgevers vreesden evenwel een hoge factuur, terwijl de omzet van heel wat bedrijven door de coronacrisis een knauw kreeg.

180 miljoen euro

Binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) is nu een akkoord gesloten. De dagen tijdelijke werkloosheid worden tot het einde van het jaar gelijkgesteld voor het recht op jaarlijkse vakantie. Dat moet er voor zorgen dat iedereen in 2021 volledig vakantiegeld krijgt. Aan de regering wordt gevraagd om bedrijven die zwaar lijden onder de impact van de crisis daarbij te ondersteunen.

Hoe groter de economische impact op het bedrijf, hoe groter de tegemoetkoming. Er is sprake van een prijskaartje voor de overheid van 180 miljoen euro: 90 miljoen euro voor de bedienden en 90 miljoen euro voor de arbeiders.

Uitkeringen dalen niet

Niet alleen over de uitbetaling van het vakantiegeld is er een akkoord. De sociale partners zijn het eens om de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de inschakelingsuitkeringen verder te verlengen tot eind dit jaar. Normaal dalen de uitkeringen van werklozen na verloop van tijd. Omdat het niet evident is tijdens de coronacrisis werk te vinden, werd die zogenaamde degressiviteit ‘bevroren’ tot eind augustus. De sociale partners zijn het nu eens om die bevriezing te verlengen tot eind dit jaar.

Vakbonden en werkgevers zijn het ook eens om de tijdelijke werkloosheid voor bedienden om economische redenen te verlengen tot eind volgend jaar. De toeslag die werkgevers daarbij betalen, stijgt van 5 euro naar 5,63 euro per dag.

Ouderschapsverlof

En er is ook een akkoord over het corona-ouderschapsverlof, dat loopt tot eind september. De sociale partners zijn het eens om dat verlof te ‘neutraliseren’. Er zullen dus geen effecten zijn van dat coronaverlof bij de overgang naar gewoon tijdskrediet.

De sociale partners stappen dinsdag met hun akkoord naar minister van Werk Nathalie Muylle. Maar zowel werkgevers als de vakbonden tonen zich tevreden met het akkoord. De werkgeversorganisaties VBO, Boerenbond, Unizo, UCM en Unisoc roepen de regering en beleidmakers op om dat akkoord als één en ondeelbaar te beschouwen en om alle elementen van het akkoord zo snel als mogelijk uit te voeren. Vakbond ACV spreekt van een ‘evenwichtig akkoord dat dringend nodig was om mensen en bedrijven zekerheid te bieden’.