Waarom Sciensano de lokale coronacijfers voortaan over 14 dagen bekijkt in plaats van over 7 dagen
Steven Van Gucht. Foto: Photo News

Sciensano bekijkt de gemeentecijfers van het gemiddeld aantal coronagevallen per 100.000 inwoners voortaan over een periode van veertien dagen. Tot enkele dagen geleden was dat nog van zeven dagen. Sciensano benadrukt dat het niet lakser geworden is. ‘We sturen wel degelijk een alert uit als we een plotse stijging zien in een gemeente’, zegt Steven Van Gucht.

Het dashboard van Sciensano is veranderd. De indicator ‘aantal dagen met een stijging in de voorbije 7 dagen’ is verdwenen. Het aantal coronagevallen per 100.000 inwoners gemeente, de zogenaamde incidentie, zal niet langer op zevendaagse basis op het dashboard worden gepubliceerd maar op basis van een periode van twee weken. ‘Dat geeft een stabieler beeld van de lokale situatie’, verklaart viroloog Steven Van Gucht.

‘Lokale en regionale autoriteiten gebruiken die cijfers om bijkomende preventie- of controlemaatregelen te nemen of niet. Bijvoorbeeld: moet een school van code geel naar code oranje of niet? Bij dat soort beslissingen heb je een beter beeld op de situatie als je de cijfers hanteert op basis van een veertiendaagse periode. Lokaal kunnen die cijfers enorm snel de lucht inschieten en weer snel naar beneden gaan en op basis van die onstabiele cijfers kun je geen nieuwe structurele maatregelen nemen.’

Kort op de bal blijven spelen

De cijfers sporen heropflakkeringen of clusters op lokaal niveau op. Van Gucht benadrukt daarom heel hard dat Sciensano de cijfers op basis van een zevendaagse periode wel nog altijd bekijkt en niet talmt als die alarmerend zijn. ‘De cijfers van één week blijven belangrijk om kort op de bal te spelen en lokale en regionale besturen snel te waarschuwen. Ze worden gewoon niet meer publiekelijk gemaakt op ons dashboard om verwarring te vermijden omdat de meeste indicatoren bekeken worden over een tijdspanne van twee weken.’

Opgebouwde immuniteit

Al een tijdje is er van Sciensano ook geen nieuwe berichtgeving meer over de opgebouwde immuniteit in ons land tegen Covid-19. Volgens Van Gucht is er dan ook geen sprake van een spectaculaire toename en is momenteel ‘tussen de vijf en de tien procent’ van de bevolking immuun. Sciensano concludeert dat op basis van analyses van het bloed van donoren van het Rode Kruis. Van Gucht zegt wel dat die cijfers een (lichte) onderschatting zijn van het echte percentage van opgebouwde immuniteit omdat de donoren allemaal gezonde mensen zijn die bovendien ook nog eens sociaal bewogen zijn en dus waarschijnlijk meer rekening houden met de gouden regels die je moet volgen.