Demir dreigt vanuit Vlaanderen dwars te liggen als kernuitstap doorgaat
Foto: Bart Dewaele

Dat de federale regering mogelijk de sluiting van de kerncentrales in 2025 zal laten doorgaan zoals gepland, baart Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) zorgen. ‘Ze moeten rekening houden met ons. Als de federale regering gascentrales wil bouwen, moet ze daarvoor vergunningen krijgen van Vlaanderen.’

De Vlaamse regering is niet van plan haar klimaatplannen aan te passen als een nieuwe federale regering zou beslissen om de kerncentrales te sluiten zoals nu in de wet voorzien is. Dat heeft Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) gezegd in ‘De ochtend’ op Radio 1.

‘Ze moeten rekening houden met ons’, zei Demir, die vooral met argusogen kijkt naar Ecolo. ‘Als de federale regering gascentrales wil bouwen, moet ze daarvoor vergunningen krijgen van Vlaanderen.’ Gascentrales zouden tijdelijk nodig zijn voor de overgang van kernenergie naar groene energie. Maar ook als twee kerncentrales open blijven, is de bouw van gascentrales nodig.

Demir is niet van plan om zomaar mee te werken met de plannen die een mogelijke Vivaldi-regering zou willen maken en houdt vast aan het Vlaams regeerakkoord. ‘Wij hebben gezegd dat de energiefactuur niet zal stijgen en daar houd ik mij aan’, zei ze in De Ochtend. ‘Ik zal opkomen voor de energiefactuur van de Vlaamse gezinnen, kmo’s en de industrie.’ Nochtans was de kernuitstap al beslist toen het Vlaamse regeerakkoord werd geschreven.

‘Niet laten opjagen’

In een reactie op Demir zei Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz van Open VLD dat zijn partij zich ‘niet zal laten opjagen’. ‘Ik denk niet dat het zin heeft om in de loopgraven te kruipen over zo’n thema’s’, zei Schiltz zaterdagavond op Radio 1. ‘Dit is te belangrijk. En hoe beter dat de verschillende regeringen in ons land kunnen samenwerken om zo’n uitdagingen aan te pakken, hoe goedkoper het voor de mensen is en hoe sneller wij resultaten kunnen neerleggen. Dus wij laten ons daar vooral niet door opjagen’, klonk het.

CD&V verwacht dan weer dat Demir ‘er alles aan doet om zoveel mogelijk betaalbare energiebevoorrading te verzekeren’. ‘Stokken in de wielen steken uit politieke overwegingen is daarbij uit den boze’, reageert Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne.

Volgens Bothuyne is het energiedossier ‘te belangrijk voor politieke spelletjes’. ‘Onze verouderde kerncentrales zijn niet meer altijd even betrouwbaar en of er nu twee verlengd worden of niet: er moet geïnvesteerd worden in nieuwe productiecapaciteit’, aldus de CD&V’er, die opmerkt dat Demirs eigen partij voor de bouw van nieuwe gascentrales is.

Bothuyne herinnert zich dat Demir eind vorig jaar nog een traject voor belangrijke investeringen in deze centrales had aangekondigd. ‘Dat minister Demir nu uit partijpolitieke deze vergunningen zou gaan blokkeren, is dan ook ongeloofwaardig en ontoelaatbaar, want strijdig met het Vlaams regeerakkoord dat beloofde werk te maken van vlotte vergunningsprocedures.’